Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
Solvay Sodi
Статии
Документи
Отворено писмо: Отмяна решение на ИА „МА” за промяна на статута и пребазиране на спасителните катери тип „Тангра” на река Дунав. 
   
Уважаеми г-н Министър,
От медийни източници научихме, че с решение на ръководството на ИА„МА” се подготвя промяна на статута на горе упоменатите морски спасителни единици и последващо тяхно изпращане на река Дунав.
В устен порядък горното ни бе потвърдено от изпълнителния директор на ИА “МА” -кдп. Сергей Църнаклийски, пред когото изразихме нашето несъгласие и протест.
Изхождайки от посочените факти, моля след като се запознаете с нашите аргументи, да разпоредите незабавно да бъде отменено цитираното по горе решение, на следните основания:
1. Упоменатите катери тип „Тангра” са доставени изключително и само за целите на морското спасяване, в изпълнение на национални и международни ангажименти на Р.Б., по редица конвенции на ООН и нейните агенции ИМО и ИКАО. Практиката да се ползват спасителни технически съоръжения за други функционални цели на ИА “МА”, доведе до жалкото състояние на една добре функционираща структура – АСО към УПМКАП.
2. Тангрите са последните останали действащи спасителни единици, които могат адекватно да осъществяват операции по морско търсене и спасяване в отговорния български район, защото далечината им на действие е 200 мили (около 360 км). Останалите сериозни сили и средства, за последните 10-тина години бяха съсипани и разпръснати от структури на ръководеното от Вас министерство, благодарение на което в момента морската спасителна дейност е в реален колапс. Но отговорността за подържане на специализирана морска спасителна служба е на Министъра на транспорта и ако досега подчинените Ви си правеха каквото поискат, без да се съобразяват със законите на страната и международните конвенции, ние от гражданските структури повече няма да търпим такова отношение.
3. Представените от ИАМА катери за морска спасителна дейност „Паркър 900”, като алтернативно решение не са подходящи за спасителни единици в открито море, не отговарят по ТТД за ефективно осъществяване на спасителна дейност и са дори опасни за екипажите си в морски инциденти при екстремни хидрометео-рологични условия.
4. Посочените катери „Паркър” не може и не бива да стоят постоянно на вода, но на практика те се поддържат по този начин, защото в нарушение на изискванията при тяхната доставка и наличие на осигурени финансови средства от ЕФ, за изграждане на приспособленията за изваждане от водата, парите изчезнаха без някой до сега да потърси отговорност за горното, от съответните длъжностни лица от подчинената ви агенция - морска администрация.
5. Тенденцията на запланираното сега действие за пребазиране е познат прилаган от ИАМА трик, с който удобно се преобразуват екипажни бройки в чиновнически. За тази цел дори се ползват „доброволци”. Например една от „доброволческите” групи на ИА “МА” в Несебър за няколко години успя да „усвой” финансови средства в размер на 144 000 лв., плюс заплащане от ИА “МА” на горивото и други разходи. Кой ще потърси отговорност за тези безобразия?
6. Ако „тангрите” отидат на реката, там няма да подържат готовност, следователно може да им се намалят екипажите, а спестени бройки да се трансформират по изпитания вече начин.
7. В българския отговорен спасителен район ежегодно се регистрират няколко необслужени сигнали за бедствие. Те се случват извън териториалното море, но в отговорния район на Р. България, за спасителни акции пред Правителството отговаряте вие, независимо от прехвърлянето на някой ангажименти на ИА “МА”. Това е сериозно неизпълнение на международни задължения, а оправдание като „не разполагате със средства”, не ви освобождава от отговорност, защото специализираните единици стоят без екипажи, не се ремонтират, въпреки, че има начин и средства това да се случи. Като доказателство за сериозността на проблема ще ви препоръчваме да се запознаете със „Закона за международните договори на Р. България”, където е казано, че „Задълженията, произтичащи от действащ международен договор, по който Република България е страна, се изпълняват добросъвестно, независимо от това кой компетентен държавен орган е дал съгласието за обвързване” както и „Министрите, в чиято компетентност е прилагането на международния договор, съобразно неговия предмет и разпоредби отговарят за изпълнението на произтичащите от договора задължения за Република България”. Няма да ви чета задълженията от различни конвенции, но те са повече от 5 на брой.
8. Сравнителните тактико-техническите им данни, нагледно изглеждат така:
            Параметри     Тангра            Parker-900
1          Позивни         LZTA / LZTB 
2          место на постройка  Норвегия        Полша
3          водоизместване (GT)           16,3т.  4,9т.(празен без ек-ж)
4          дължина         14,75м.           9,75м
5          ширина          4,6м.   3,16м
6          газене 0,8м.   0,6м
7          височина на борда   0.75м. 0,30м
8          Скорост          18 вз.*            30вз**
9          Мощност на двигателите    2х357кс          2х250к.с.
10        Разход на гориво      105 кг/ч          94 л/ч (мах)
11        Запаси :                     
12        - гориво         1350кг/1600л 500л
13        - вода  100л.   няма
14        Далечина на плаване           200 мили        5/20 мили***
15        Автономност (денонощия)  18 ч.    5 ч.
16        Екипаж           3+2(АГ)          4
17        Прибрани хора на борда      20 чов.****    12 чов. *****
18        Спасително оборудване :               
19        спасителни плотове            1бр.(х10)        1(6ч)
20        лодки надуваема      няма
21        Пожарна помпа        центробежна няма
22        Спас.ризи      30        16
            Средства за свръзка            
а          УКВ    1+1      1+1
б          AIS      да        да
в          SART  да        да
*          До-3-4 бала запазва скоростта си;
**        При вълнение около 2 бала, скоростта му спада под 10 вз.;
***      5 мили отдалечаване мористо; До 20 мили отдалечаване от порт убежище;
****    Безопасно приемане на борда над 20 души + до 10% претоварване;  
*****  Безопасно приемане на борда до 12 души + до 10% претоварване;
 
От справката е очевидно превъзходството на катерите тип Тангра.
Управлението на безопасността на спасителните единици изисква да се вземат под внимание, поне три важни за SAR области:
•          Оценка на риска
•          Комплектация с компетентен екипаж + ”доброволци”
•          Висока готовност и ефективна намеса
Оценката на риска дори само при сравнение на ТТД на двата типа катери, категорично показва, че „Паркърите” имат много по ниски параметри и не бива да бъдат въвличани в операции при вълнение на морето над 2 бала, не могат да се отдалечават безопасно към открито море повече от 5 мили т.е., могат да оперират частично само в заливите на Варна и Бургас.
„Тангрите” могат да изпълняват спасителни акции при значително по влошени метео условия, имат възможност, безопасно да приберат цял екипаж от потъващ кораб и районът им на плаване е 200 морски мили. Това е особено важно, защото в случай на потъване на бедстващ кораб целия екипаж следва да бъде прибран, а екипажите са обичайно между 20-35 души и ако спасителния съд няма необходимия капацитет и се опита да ги вземе всичките, може и самия той да потъне. Тангрите имат капацитет да приберат до 40 души (с плота и лодката си)
Решението да се пребазират “тангрите” при положение, че от няколко години има регистрирани случай на не-обслужвани сигнали за бедствие в по отдалечените зони (над 12 морски мили от брега) - в отговорния район на България, е недопустимо и наказуемо, най малко по чл.219 ал.3 във връзка с ал.1 от НК на Р. Б., за умишлено не полагане на достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на поверено държавно имущество.
В настоящия момент от силите и средствата с които разполага МТИТС респективно ИАМА за целите на SAR адекватно може да се справят само тангрите и те не бива в никой случай да се пребазират.
Господин Министър,
Със сигнална записка от 29.08.2012 г., Ви информирахме за редица нарушения в дъното на които от ИА “МА” стои г-н Петър Киров, информирахме и зам.министър Камен Кичев и нищо положително досега не се случи, а своеволията продължават. Питаме: До кога?
Имайки предвид всичко казано до тук, категорично настояваме да бъде отменено решението за пребазиране на катерите тип Тангра за работа на река Дунав.
Тъй като сме загубили доверие от системно пренебрежителното Ви отношение, настоящото писмо обявяваме като „Открито”, копие от него изпращаме по надлежен ред до Главния прокурор на републиката, както и до средствата за масова информация.
Дали ще предприемете посочените действие е въпрос на задължение, чувство за отговорност и морал, но Ви уверяваме, че ако „тангрите” заминат за реката, от наша страна ще последват действия от които на инициаторите няма да им стане приятно.
За и от името на НПО „БУЛСАР”,
кдп. Никифор Герчев,
Председател
______________________________
* Писмото е заведено в МТИТС по време на управлението на министър Московски, копие до Изпълнителния директор на ИАМА кдп С.Църнаклийски и като сигнал до Главния прокурор
 
Назад [ 24 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5729205

www.prostori.com
The Marshall Islands Registry

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.