Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АБЕ ЛОДЖИСТИКС ООД
 

Контейнерни превози на цели (FCL) и групажни (LCL) товари от и за цял свят;
Внос и износ за/от България с контейнери през пристанищата Варна, Бургас, Солун и Пирея;
Автомобилна спедиция на цели и групажни товари от и за Европа;
Въздушна спедиция;
Доставки от врата до врата;
Пълно митническо обслужване във Варна и Бургас;
Митническо складиране във Варна и София;
Деконтейнеризация и претоварване на бордови автомобили
под митнически контрол на пристанища Солун, Варна, Бургас;
Консултиране.
АВЛ ЧАРТЪРИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
 
Чартиране на кораби;
Консултации.
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
  
Общата функция на Агенция Митници (АМ) е осъществяване на митнически надзор
и контрол на митническата територия на България. AM е с четирислойна структура:
Централно митническо управление (ЦМУ) със седалище София.
Регионални митнически дирекции (РМД), в момента пет (5), които се намират в главните градове на страната.
Митници, в момента седемнадесет (17), които извършват по-голяма част от митническата
обработка на стоките (около 60 – 70 %).
Митнически бюра и митнически пунктове, понастоящем сто и две (102).
В момента в АМ има 3826 митнически инспектори и обслужващ персонал.
Функциите и структурата на всеки слой е както следва:
ЦМУ – общите му функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническата администрация.
РМД – общите му функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митниците, включени в структурата на РМД.
Митница – общите функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническите бюра и пунктове, включени в структурата на митницата, и заедно с тях да извършва митнически надзор и контрол. Митническите бюра и пунктове са оперативни учреждения, осъществяващи митнически надзор и контрол.
АДВОКАТСКА КАНТОРА "ВЛАДИМИРОВ"
 
Пълно правно обслужване в офисите си в София, Варна и Роли, Северна Каролина, САЩ;
Съдействие при изработването на законите и правилата за българската морска и пристанищна администрация (Кодексът на търговското корабоплаване и Националната морска стратегия на България);
Лидерска позиция във всички области, свързани с търговското корабоплаване и корабно финансиране, застраховането, обезпеченията, банковите, митническите и административните дела, международния франчайзинг, дистрибуцията, търговското представителство и кибер правото;
Много сериозен опит в признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения;
Правно обслужване от най-високо ниво на местни и международни компании, както и на обществени организации;
Успешно съчетание на обширни познания за местните пазари в България, Румъния, Македония, Гърция и Турция и тясно сътрудничество със съответни правни кантори – кореспонденти;
Пълно правно обслужване на местни и международни клиенти на български, английски, немски и руски език. Членство във всички главни местни и чуждестранни професионални асоциации и организации;
Решаване на случаи, свързани с международноправни и търговски отношения, франчайзинг, корпоративно и морско право, сделки с недвижими имоти, международни осиновявания, съдебен процес;
Съдействие при разрешавене на международни спорове, изискващи експертно мнение;
Доверена адвокатска кантора на посолствата на Германия, Великобритания, Чехия и Словакия.
АДВОКАТСКА КЪЩА НЕВЕНА ХРИСТОВА
 
Морски адвокати.
АДИМАР ООД
 
АЙ ПИ ЕС СЪРВИСИЗ ООД
 
Фирмата е специализирана в морското застраховане - P&I и H&M,
и стратегически брокер за България на British Marine
(P&I застраховател с над 130-годишна история и рейтинг на S&P “А+ stable”).
АКВА ДАР ООД
 
Производство на лодки от стъклопласт.
АКВАДАНС ООД
 
Продажба на водолазно оборудване.
АКВАНАВТ ООД - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВОДОЛАЗНА ФИРМА
 
Машинно почистване подводната част на кораби от обраствания;
Машинно полиране на гребен винт;
Бандажиране на дейдвуди за подмяна на набивки;
Освобождаване на гребни винтове от въжета;
Почистване на кингстонни решетки,
демонтаж и монтаж на решетки, почистване на кингстонни шахти;
Запушване и отпушване на кингстонни решетки и шахти;
Запушване на пробойни;
Подводно рязане;
Подводно заваряване;
Машинно почистване на винто-рулеви групи;
Подводни огледи със и без видеозаснимане,
фотоснимки на подводни обекти;
Аварийно-спасителни и съдоподемни работи;
Подводно взривяване.
АКВАРИУМ - ВАРНА
 
Богата експозиция от сладководни и морски видове;
Зала с декоративни рибки;
Богата колекция от океански раковини и препарирани животни;
Стари рисунки на безгръбначни животни.
АКВАТРАНС ООД
 
АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД
 
Изключителен дилър за България
на Cobalt Boats (USA) и Fibrafort Boats (Brazil).
АЛКАИД ВЛК ООД
  
АЛФА МАРИН ООД
 
Корабен агент, чартиране, брокераж;
Доставка на ИМО символи и печатни издания, храни;
Техническо оборудване и доставка на химикали;
Митническо оформяне, транспорт с контейнери;
Превози на храни, замразени товари и товари с клас на опасност.
АЛФАКОНТ ООД
 
АНКОРА 99 ООД
 
АНОНС 91 ЕТ
 
Кораборемонт – боядисване, почистване, бластиране;
Ремонт и регулиране на дизелови двигатели.
АПОЛОНИАН СИЙ СЪРВИСИС ЕООД
 
Кораборемонт.
АРГО МЕРИТАЙМ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД
 
Корабно агентиране;
Корабни брокери.
АРГО МЕРИТАЙМ ООД
 
АРИЕС ЛОДЖИСТИКС ЕООД
 
Контейнерни превози на цели (FCL) и групажни (LCL) товари от и за цял свят. Добър сервиз на атрактивни преференциални цени, получени от водещи на световния пазар контейнерни линии на база на реализирани товаропотоци;
Внос и износ за и от България с контейнери през пристанищата Варна, Бургас, Солун и Пирея;
Автомобилна спедиция на цели и групажни товари от и за Европа;
Въздушна спедиция;
Доставки от врата до врата;
Пълно митническо обслужване във Варна и в Бургас;
Митническо складиране във Варна и в София;
Деконтейнеризация и претоварване на бордови автомобили под митнически контрол на пристанища Солун, Варна, Бургас;
Консултиране.
АРИС КАРГО ООД
 
Професионални спедиторски продукти и логистични услуги.
АРИС ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
 
Доставчици;
Мениджъри;
Брокери;
Агенти;
Спедитори.
АРМИТЕХ ООД
 
Производство на луксозни, мореходни,
моторни алуминиеви яхти с размери от 5 до 15 м,
произвеждани под името ALMAR.
АСЕН КОЖУХАРОВ И ПАРТНЬОРИ ЕООД
 
Обучение и разработка на технологии за композитни материали;
Продажба на машини и оборудване за композитни материали.
АСОЦИАЦИЯ МАЛКИ КОРАБИ И ОБОРУДВАНЕ
 
Обединение на фирми, организации и физически лица,
занимаващи се с малкотонажно корабостроене,
с цел взаимодействие и сътрудничество,
информационно осигуряване,
представителство и защита на интересите на своите членове.
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОРАБНИ СНАБДИТЕЛИ
 
Поддържа и защитава икономическите интереси на корабните снабдители.
Съдейства и подпомага своите членове при осъществяване
и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност
по обслужване на кораби в българските пристанища.
Представлява интересите на членовете на сдружението
пред държавните органи и институции, корабособствениците
и други организации по въпросите на корабното снабдяване.
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОРСКИ ПИЛОТИ
 
Член на Европейската морска пилотска асоциация.
Асоциация с нестопанска цел в частна полза.
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА
 
Подпомага развитието на сътрудничеството между членовете;
Подпомага дейността на своите членове;
Съдейства за интeгриране на българските морски и речни
пристанищни структури към структурите на Европейския съюз;
Представлява сектора пред български и чуждестранни институции;
Защитава правата и интересите на своите членове,
да издига авторитета, повишава квалификацията
и професионалната им култура.
АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ
НА МОРСКО УЧИЛИЩЕ

 
АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБОСТРОИТЕЛИТЕ И КОРАБОРЕМОНТЧИЦИТЕ
ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (БРАСС)

 
Установяване на връзки и обмен на информация в зависимост
от интересите на корабостроителите и кораборемонтчиците
от Черноморския регион в новите пазарни условия;
Сътрудничество в развитието и усъвършенстването
на производствените мощности, организацията,
технологията и управлението на производството,
проектирането, научните изследвания, хидродинамичните изпитания
на корабните модели и обмяна на информация;
Сътрудничество с други корабостроителни
и кораборемонтни асоциации – национални и международни,
с неправителствени международни организации
в областта на морското стопанство;
Разработване съвместно с други заинтересовани
организации на предложения и проекти за създаване
на специални преференции за корабостроителите
и кораборемонтчиците от Черноморския регион –
членове на асоциацията.
АСТРА ПЕЙДЖИНГ ООД
 
Разработка на системи за наблюдение на корабния трафик,
информационни системи в областта на морския транспорт,
системи за навигация, AIS и GPS софтуер и електронни карти;
Осигурява абонаментен достъп до информация
за корабния трафик в Черно море чрез системата
VT Explorer (
www.vtexplorer.com).
АТЛАНТИК
 
Международна търговия с риба и рибни продукти.
АХИЛЕОС МАРИТАЙМ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД
 
АХИЛЕОС ШИП МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
 
БАРУИЛ ЮНИМАСТЪРС ООД
 
Корабно агентиране;
Линейно агентиране;
Митническо посредничество;
Пристанищна спедиция.
Агент на UNITOR;
Набиране на екипажи.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН – ВАРНА
 
Басейнова дирекция за Черноморски район е регионално поделение на МОСВ и е създадена в съответствие с Рамковата директива по водите на Европейския съюз и националното законодателство. Басейновият район обхваща територия от 20 849 кв.км и 6358 кв.км акватория, както и 27 000 кв.км на 12-милната зона на Черно море. Това е приблизително 19 % от територията на страната и 100 % от териториалното море. Включва територията на 49 общини от 8 административни области (Варненска, Добричка, Шуменска, Търговищка, Бургаска, Ямболска, Разградска, Сливенска) с население 1 386 000 жители. Основните реки, които се оттичат в Черно море, са 18 с обща водосборна площ 12 262 кв.км. Значимите езера са 9 и са тип лимани и лагуни. Големите язовири са 7 (“Тича”, “Камчия”, “Съединение”, “Георги Трайков”, “Порой”, “Ахелой” и “Ясна поляна”) с общ полезен обем около 1 млн. куб.м. Определено Черноморският район е най-богат на подземни води. В Черно море вече са определени 17 района за съществуващо и перспективно ползване на водите с площ ~ 535 кв.км, или 35 % от площта на крайбрежните морски води, и на 17 пояса на санитарна охрана с площ от ~ 983 кв.км, или 65 % от общата площ. Така се осигурява епидимична безопасност в районите и предпазването им от замърсяване с опасни и вредни вещества. Басейнова дирекция извършва планиращи, контролни, информационни функции, както и стопанисване на водите изключителна държавна собственост. Интегрирано управление на водите в Черноморския басейнов район, както и подготовка и на Плана за управления на речния басейн и програмите от мерки за изпълнението му.
БИ ЕС ЕЙ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Линейно агентиране, спедиция, митническо посредничество.
БЛЕК СИЙ ЯХТ СЕРВИЗ ЕООД
БЛЕК СИЙ ЯХТИНГ ЕООД
 
Ремонт и преобзавеждане на моторни и ветроходни яхти;
Доставка и монтаж на яхтено оборудване;
Корпусни и бояджийски услуги;
Регистрация и доставка;
Сезонна поддръжка и абонаментно обслужване;
Консултации и мениджмънт;
Яхтен брокераж.
БЛУ МАРИЙН ЯХТС
 
Продажба на яхти, чартъри,
управление и поддръжка.
БЛУ СИЙ МАРИЙН СЪРВИСИС ООД
 
Техническа експлоатация на кораби;
Покупко-продажба на кораби, инспекции, консултации, флагиране;
Консултации по ново строителство, инвеститорски контрол;
Доставка на моторни яхти, катери;
Техническо снабдяване на кораби;
Доставки на резервни части;
Менинг агент – лиценз No 276/25.11.2004.
БЛЯК СИЙ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ООД
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ЕООД

 
Диагностично-лечебна дейност:
- Очен, ушен, неврологичен, кардиологичен,
ортопедичен и ехографски кабинети,
оборудвани със съвременна и модерна апаратура.
- Клинична и имунохематологична лаборатории.
Профилактична дейност:
- експертиза за професионална годност за работа на море,
осъществявана съгласно всички изисквания
на международните стандарти в тази област.
- Провеждането на профилактични прегледи
и всички имунизации. Центърът има специално разрешение
и е оторизиран от МЗ за извършване
на имунизации за жълта треска.
Служба по трудова медицина, осъществяваща всички дейности
за изпълнение изискванията на закона
за здравословни и безопасни условия на труд.
БОЛКАН БОУТС ООД
 
БОЛКАН КОМПОЗИТ ПОЛИМЕРС ЕООД
 
Внос и продажба на композитни материали.
БОН МАРИН АГЕНЦИЯ ООД
 
Линейно агентиране, корабно агентиране,
чартъринг, мултимодален контейнерен транспорт.
БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД
 
Логистика;
Корабно агентиране;
Митническо агентиране;
Складова дейност и управление
на складове под митнически контрол;
Стифадоринг;
Международна и вътрешна спедиция;
Превоз и манипулиране на свръхтежки
и извънгабаритни товари.
БОРД МАРИН ООД
 
Корабопритежател;
Корабен мениджмънт;
Корабен брокераж;
Корабно агентиране;
Спедиция.
БРЕГОВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА „ПЧМВ” АД
 
Пречистване на нефтоводни смеси и битово-фекални води
чрез съвременни електро-физикохимични технологии;
Събиране на твърди битови отпадъци от кораби;
Събирателен пункт за отработени масла.
БСМ ШИПИНГ ООД
 
Мениджмънт;
Чартъринг;
Агентиране;
Спедиция.
БУЛАРГО АД
 
БУЛДЖАК
 
Фирмата държи хладилни складове, намиращи се
на рибарското пристанище в Бургас.
БУЛКАМ СИЙ ТРЕЙДИНГ ООД
 
БУЛКАРГО ООД
 
Морски дейности, инспекции/сървеи;
Всички видове морски инспекции, проверки на техническото
състояние на кораби, он/оф-хайър сървей и други процедури:
инспекции за P & I: общо състояние, товар/корпус;
Инспекции преди покупка на морски съдове;
Бункерен он/оф-хайър сървей;
Контейнерни огледи: инспекции при повреди, он/оф-хайър сървеи;
Корабни он/оф-хайър сървеи;
Инспекция на товара преди товарене и след разтоварване;
Инспекция на укрепването на товара;
Проверка на корабните товарни помещения за годност за товарене;
Драфт и улаж сървеи;
Оглед на общото състояние – кондишън сървей;
Инспектиране на корпус и машинария;
Унищожаване и определяне остатъчната девиация на магнитния компас;
Скоростни изпитания на новопостроени кораби и кораби след ремонт;
Поддръжка и ремонт на електронавигационно и радиооборудване;
Изготвяне на каргоплан за зърнени и опасни товари и защита
пред пристанищната Морска администрация;
Доставка на навигационни издания и морски карти;
Корекция на навигационни карти;
Доставка на електронни навигационни карти на С-МАР –
пълномощен дистрибутор;
Търговска оценка на дългосрочни активи;
Оценки по морски застраховки – товар, корпус, машинария;
контрол на укрепването на товари.
Фумигация, дезинсекция и дератизация: фумигиране на кораби
и всички видове стоки; дезинсекция на складове,
зърнохранилища, мелници, корабни товарни
помещения и др.; Дератизация на пространства,
застрашени от гризачи.
БУЛКОН
 
Професионален контейнерен сервиз;
Фиксиран сервиз с отплавания от България всяка събота;
Най-кратко транзитно време на най-ниски цени;
Директни посещения до Солун, Измир, Пирея,
Феликстоу, Хамбург, Ротердам, Анверс, Ле Хавър;
Директен сервиз от Западна Европа,
Малта, Пирея, Истанбул, Констанца;
Сервиз от врата до врата в цял свят.
БУЛМАР КОНСУЛТ ООД
 
Корабостроене, кораборемонт;
Корабно оборудване, снабдяване,
пожарообезопасяване;
Подводна дейност.
БУЛМАРКЕТ - ДМ ООД
 
Порт;
жп транспорт;
Автотранспорт;
Търговия на биодизел.
БУЛМЕР ООД
 
Официален представител за България продажби и сервиз
на моторни лодки Sea Ray, надувни и алуминиеви Quicksilver,
надувни лодки Valiant, извънбордови и бордови
двигатели Mercury/Mercruiser, предлагаме богата гама
от резервни части и консумативи за извънбордови
и бордови двигатели продажби и сервиз.
БУЛПРОМАР ЕООД
 
Търговия и доставка на корабни
резервни части и оборудване.
БУЛСАР – СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ НА МОРЕ
 
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза.
Предприемане на необходимите мерки за координация,
надлежно търсене и спасяване на хора,
търпящи бедствие в българския морски отговорен
район за търсене и спасяване, като се старае да предотвратява
и облекчава човешките страдания чрез осигуряване
на помощ на всяко лице независимо
от неговата национална пренадлежност,
статуса на такова лице или обстоятелствата,
при които то е било открито.
БУЛСТАР
 
БУЛТЕСТ 2004 ООД
 
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия;
контрол на заваръчни шевове и детайли);
Магнитна и цветна дефектоскопия.
БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД
 
Корабостроене: производството на контейнеровози, танкери,
химикаловози, кораби за насипни и генерални товари,
и многофункционални кораби.
Кораборемонт – текущи (бластиране, боядисване и т.н.)
и класови (на всеки 4 години) ремонти.
Специфични услуги.
БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ
 
БМА, създадена през 1995 г. като сдружение с нестопанска цел, днес има около 200 члена – физически и юридически лица. Тя популяризира сферата на морската индустрия като висококвалифицирана и необходима за страната и Черноморския регион стопанска дейност, сътрудничи на регионално, национално и международно ниво за решаването на екологичните проблеми на Черно море. БМА е член на Асоциацията на малките и големите пристанища (IAPH).
БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ АД
 
Корабостроене и кораборемонт.
БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Изготвяне и представяне пред компетентните държавни органи на становища и предложения по проекти за нормативни актове и решения в области, засягащи развитието на икономическите връзки между двете държави;
Водене на доброволен регистър на компаниите и организациите с интереси за развитие на бизнес в България и в Румъния;
Предоставяне на информация и консултации в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство на България и на Румъния;
Поддържане на собствена информационна система за пазарна, фирмена, търговска и др. информация;
Подкрепа за осъществяване на междуфирмени търговски връзки, фирмени презентации, смесени компании;
Организиране и провеждане на специализирани изложения и други експоинициативи; провеждане на търговски мисии и кооперационни борси в Румъния и България, както и в трети страни, и подкрепа на компаниите за участието им в тези прояви;
Разработка и управление на собствени и партньорски проекти в областта на икономическото развитие и трансграничното сътрудничество;
Извършване на дейности за професионално развитие и обучение чрез организирането на конференции, курсове, семинари и др. по теми от взаимен интерес;
Издателска дейност: каталози, наръчници, информационни бюлетини и т.н.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ
БРОКЕРИ И АГЕНТИ (БАКБА)
 
Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) е основана през 1997 г. като неправителствена и нетърговска организация от 32 фирми учредителки, развиващи дейностите корабен брокераж и агентиране във варненския черноморски регион. Понастоящем в БАКБА членуват 52 компании със седалища и офиси във всички по-големи градове на страната и дейност във всички български пристанища.
Най-общо целите на асоциацията са да изгражда и поддържа единни и модерни професионални стандарти и практики и да консолидира своите членове при защитата на техните интереси пред трети страни.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МОРСКИТЕ КАПИТАНИ
 
Издигане и опазване престижа на капитанската професия;
Разпространяване на професионална информация между членовете;
Защита на професионалните интереси на капитаните.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩА
 
Неправителствена организация за развитие,
разпространение и утвърждаване на ветроходството,
яхтения туризъм и яхтените пристанища в България.
БЪЛГАРСКА ВЕТРОХОДНА ФЕДЕРАЦИЯ
 
БЪЛГАРСКА МОРСКА КАМАРА
 
Българската морска камара (БМК) е създадена през 1993 г. със седалище Варна. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международното икономическо сътрудничество и утвърждаване дух на почтеност в българския морски бизнес. Членове на БМК са държавни и частни фирми от корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, пристанищата, морските технологии, банки, обслужващи морския бизнес фирми – брокерски, агентийски, пилотски, снабдителски, сървейорски и др. БМК участва активно в национални програми за развитие на морското стопанство, представя на компетентните държавни органи проекти за нормативни актове и следи тяхното прилагане в стопанската област. Информира за актове на нелоялна конкуренция, посредничи при решаване на спорни въпроси и организира постоянен морски арбитражен съд. Подпомага дейността на своите членове за усъвършенстване управлението и повишаване ефективността на морския бизнес. БМК работи за разширяване на участието на търговските дружества в международното морско икономическо сътрудничество и за подпомагане и развитие на морския бизнес в страната.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 
Сдружение на български граждани и организации с цел развитие
и просперитет на водолазното дело;
Чрез своите клубове обучава водолази и водолазни инструктори;
Притежава изключителни права да издава водолазни
сертификати с международна валидност от името на CMAS.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА МОРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
  
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Регистрация на фирми;
Издаване на сертификати и референции за статута на български търговци;
Издаване и заверка на външнотърговски документи –
сертификати за произход на стоки, експортни фактури,
заверка на подпис върху декларации, пълномощни,
договори, ценови листи, заверка на покани декларации
за бизнес пътуване на чужденци в България;
Издаване на сертификат за форсмажор;
Издаване и гарантиране на карнет АТА;
Информация, консултации и обучение по мениджмънт на проекти;
Издаване на удостоверения за електронен подпис;
Изработване на индивидуални е-бизнес стратегии; B2B; B2C; B2A;
Консултации относно електронната търговия;
Записване за участие в панаири и изложения в България;
Изготвяне на специфични договори във външноикономическите
отношения (покупко-продажба, внос-износ, бартер,
консигнация, лиценз, реекспорт, комисионен договор и др.);
Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар;
Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната;
Изготвяне на бизнес планове и проекти, включително и при кандидатстване за кредити;
Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал;
Анализи, експертизи и препоръки за обновяване на съществуващи производства;
Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите;
Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица;
Консултации, свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина;
Изготвяне на документи за създаване на български фирми в чужбина;
Консултации по правни, финансови, банкови, застрахователни и други въпроси;
Информация за състоянието на международни стокови пазари и цени;
Обслужване на фирмите за осъществяване на външнотърговска дейност;
Преводи и легализация на документи (фирмени и частни);
Заверка на документи в министерства, ведомства, Консулския отдел
при МВнР и чуждестранни мисии в страната;
Външнотърговски консултации;
Митнически консултации;
Данъчни консултации.
БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР АД
 
Класификация и надзор на новостроящи се кораби
и кораби в експлоатация;
Прегледи по упълномощаване от морски администрации;
Консултантски услуги по системи за управление
на качеството в съответствие с ISO 9000.
БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД
 
Организиране и ръководене курсове, семинари;
Обучение за придобиване на квалификация
и повишаване на квалификация;
Разработване на научноприложни проекти;
Консултантска дейност;
Издателска и рекламна дейност.
БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ ОФИС – ВАРНА ООД
 
БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ – БМД АД
 
Производство на ремаркета за лодки.
БЪЛГАРСКО МОРСКО ДРУЖЕСТВО ЕООД
 
БЮРО ВЕРИТАС
 
ВАЛИМОРСК ООД
 
ВАМОС МЕРИТАЙМ ООД
 
Корабна агенция, оперираща на всички български черноморски пристанища;
Корабно агентиране на трампови кораби и кораби за ремонт;
Брокераж и чартиране на насипни, генерални и извънгабаритни товари;
Карго, флаг и клас менажиране;
Пристанищна спедиция.
ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР ЕООД
 
Внос и доставка на водолазна екипировка;
Водолазни курсове по международните
системи NAUI, CMAS, IDA;
Водолазни спускания.
ВАРНА МАРИЙН ООД
 
ИМО дистрибутор от 1996 г.;
Навигационни карти и публикации;
Корабни и яхтени дневници;
Карти и публикации за морски яхти;
Корекции на адмиралтейски и яхтени карти;
Български и международни морски публикации -
до всяка точка на света;
Девиации;
Доставка, сървей и ремонт на магнитни компаси;
Опитни морски консултанти;
Подбор и обучение на екипажи.
ВАРНА МЕРИТАЙМ ООД
 
Кораборемонт.
ВАРНА ТРАНС ГРУП ООД
 
Транспорт, спедиция,
пристанищни услуги.
ВАРНА ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕООД
 
Корабно опериране;
Брокераж - посредничество при наемане на кораби
с различна големина за всички видове
сухи товари и дестинации по целия свят.
ВАРНАГАЗ АД
 
Безплатни консултации за потребители;
Промоции, намаления на уреди;
Банкови потребителски кредити за газификация.
ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ
“СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ”

 
След VІІ клас - срок на обучение 6 години,
ІІІ степен на професионална квалификация:
корабоводене - морско; корабни машини и механизми.
След VІІІ клас - срок на обучение 5 години,
ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация:
корабостроене; експлоатация на пристанищата и флота;
електрообзавеждане на кораба.
След VІІІ клас - ІІ степен на професионална квалификация:
професия корабен монтьор: ремонт на кораба, корабни машини
и механизми, корабни тръбни системи и корабостроене;
професия електромотньор: специалност електрообзавеждане на кораба.
ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
 
Поддържане Търговския регистър на Българската
търговско-промишлена палата;
Издаване на сертификати за произход, сертификати
за форсмажор и заверка на търговски документи;
Издаване на удостоверителни документи за визи
във връзка с бизнес пътувания в България;
Организиране на семинари и обучения за професионална
квалификация и бизнес култура;
Организиране на бизнес мисии, презентации,
участие в панаири и изложения;
Консултации по търговскоправни и митнически въпроси;
Консултации по интелектуална собственост;
Консултации по внедряване на системи за управление
на качеството ИСО 9000;
Консултации по международни проекти и програми;
Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН;
Арбитражен съд на БТПП.
ВАРСА ШИПИНГ ЕООД
 
Корабно агентиране и чартиране.
ВЕГА МЕНИНГ ЕООД
 
Посредническа дейност по наемане
на работа на морски специалисти;
Агенция за набиране на морски специалисти
на работа на кораби под български и чужд флаг.
ВЕКСЕЛ ЯХТИНГ
 
ВЕНИД ЯХТ ООД
 
Търговия и доставка по поръчка на нови
и втора употреба лодки;
Официален дилър на някои световноизвестни производители
на яхти като FERRETTI, CUSTOM LINE, MOCHI CRAFT,
ITAMA и CRANCHI (Италия), REGAL (Америка),
ELAN (Словения) и Mursan (Турция).
Списание “Яхт и Моторс”, специализирано в лодките,
яхтинга и автомобилите;
Собственик и главен спонсор на морски клуб ОМК “Несебър 2000”.
Клубът развива класовете “Оптимист”, “Кадет”, “Лазер”,
“Фин”, 470, националния клас Ял 6 и “Конрад 25R”.
ВЕНИД-ЯХТ ЧАРТЪР
 
Отдаване на яхти под наем със и без екипаж.
ВЕСЕМ ООД
 
Агентиране на плавателни съдове;
Спедиторски услуги.
ВЕСЛАМ ШИПИНГ ООД
 
Митническо посредничество, изготвяне и попълване
на необходимите документи при внос, износ, транзит, реекспорт;
Вътрешна и международна спедиция на товари
с всякакъв вид транспорт – морски, автомобилен, жп;
Комбинирани, мултимодални превози на контейнеризирани
и конвенционални товари;
Претоварни операции в пристанищата
Варна-изток/запад и жп гара;
Складова дейност - закрит и открит склад за стоки по направление
внос, износ, транзит, реекспорт;
Разработване на оптимална транспортна схема;
Корабно агентиране в пристанищата Варна, Леспорт, Балчик;
Брокерство и чартиране на корабен тонаж;
Застраховане на товари;
Набиране на морски кадри за “Egon Oldendorff” – Германия.
ВЕТРОХОДНА ШКОЛА „КАРЕЛА“
 
Курсове за водачи на кораби до 20 БТ;
Обучение по ветроходство;
Учебни плавания по Черноморието и другите морета;
Участия в плавания и регати.
ВИП ТРИПС ООД
 
Изпращане на туристи за пасажерски кораби;
Круизен туризъм.
ВИСТАМАР ООД
 
Продажба, ремонт, изпитание и освидетелстване
на пожарогасители, противопожарни уреди;
Спасителни салове и аварийно корабно оборудване;
Оторизиран сервиз.
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ”
 
ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” е най-старото техническо учебно заведение в България. През своята 127-годишна история се е утвърдило като най-авторитетния център за морско образование и подготовка на морски кадри. Придобитата професионална квалификация е с международно признание. Училището е с присъден сертификат ISO9001:2000 за управление на качеството за подготовка на кадри по корабоводене и експлоатация на кораби от ВМС по специалност „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС” и за гражданското корабоплаване. Притежава институционална и програмна акредитация по всички специалности. Понастоящем ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” включва в състава си три основни звена: два факултета и Департамент за следдипломна квалификация.
Факултет „Навигационен” провежда обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” по специалностите: „Корабоводене”, „Речно корабоплаване”, „Корабна радиоелектроника”, „Технология и управление на флота и пристанищата”.
Факултет „Инженерен” провежда обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” по специалностите: „Корабни машини и механизми”, „Електрообзавеждане на кораба”, „Технология на кораборемонта”.
Департаментът за следдипломна квалификация провежда курсове за придобиване и повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи и граждански лица.
ВОДОЛАЗ-1 ЕООД
 
Подводно-техническа дейност;
Водолазни услуги
Подводно рязане и заваряване;
Видеозаснемане и документиране;
Подводна археология.
ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР АРАПЯ
 
Курсове – CMAS;
Подводни разходки;
Посещение на потънали кораби;
Нощни спускания;
Подводно-техническа дейност.
ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР ВОДАСПОРТ
 
Водолазни спускания;
PADI водолазни курсове;
Водолазни пътувания;
Тренинг подводна апнеа;
DAN Oxygen тренинг;
Тренинг Emergency First Response;
Екипировка за подводни спортове и сервиз
на APEKS, SUUNTO, AQUA LUNG;
DAN/Divers Alert Network – специализирани
водолазни застраховки.
VODASPORT е тренировъчен и информационен център
на International DAN – Divers Alert Network
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ.
БОЛНИЧНА БАЗА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА
(ВОЕННОМОРСКА БОЛНИЦА)
 
ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ
 
ВОРТЕКС ШИПИНГ ООД
 
“Вортекс Шипинг” ООД е създадена през 1995 г.
с основна дейност корабно чартиране и мениджмънт,
агентиране и спедиция. През 2008 г. компанията става част
от структурата на Rhenus Logistics International GmbH, Германия,
като осъществява морски, речни и сухопътни интермодални
транспортни схеми по направлението Европа – Азовско,
Черно и Източно Средиземно море.
ВРИПАК ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕООД
 
Проектиране на яхти, механизми и морска техника;
Морска архтектура и проектиране на конструкции.
ГАМА 95 ЕООД
 
Корабно снабдяване с хранителни продукти
и техническо оборудване.
ГЕА ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ООД
 
Продажба на моторни лодки на фирмите Bella Boats и Crescend;
Продажба и сервиз на извънбордови двигатели Mercury;
Търговия с части и аксесоари за яхти;
Всичко това под запазената марка “Геа Марийн”.
ГЕРМАНИШЕ ЛОЙД БЪЛГАРИЯ ООД
 
ГЕШ ТРЕТИ ООД
 
ГИАБ 44 ООД
 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЗИЯ
 
Дейността и правомощията на Националната служба “Гранична полиция” по охраната на морската държавна граница и контрол на граничния режим в морските пространства, бреговата ивица и пристанищата са регламентирани в Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р България (ЗМПВВППРБ). Те могат да се обобщят в следните задачи: охрана на морската държавна граница; контрол на граничния режим във вътрешните морски води и териториалното море, акваторията на пристанищата и в граничната зона на бреговата ивица; осъществяване на пропускателен режим и паспортен граничен контрол в пристанищата за обществен транспорт на Р България; по режима на плаване, риболов и промишлено стопанска дейност в морските пространства; контрол по опазване на околната и водната среда, флората и фауната, защитените видове и местности; откриване и задържане на нарушителите на морската държавна граница; разкриване, предотвратяване и разследване на незаконни дейности в морските пространства - нелегална миграция, контрабанда на стоки, наркотици и оръжие, незаконен риболов и други.
Управлението на охраната на морската държавна граница и контролът по спазването на граничния режим се осъществяват от Дирекция “Гранична полиция” чрез Регионалния граничен сектор – Бургас, посредством: морски сили, включващи база гранично-полицейски кораби за изпълнение на гранично-полицейските задачи на море; брегови сили, включващи: гранични участъци, постове за техническо и визуално наблюдение, гранични контролно-пропускателни пунктове и оперативен център за събиране и анализ на информацията и координиране дейността на отделните звена; мобилна група за бордови контрол на плавателни средства - специализирано подразделение за бързо реагиране при извънредни ситуации и форсмажорни обстоятелства.
Гранично-полицейското пространство на Р България по р. Дунав се простира от речен километър (р.км) 845,650 до р.км 374,100 и включва: линията на речната държавна граница; вътрешните водни пътища от демаркационната линия на границата до българския речен бряг; граничната зона - до 15 км в дълбочина по суша от речната брегова ивица.
Функциите и задачите на Национална служба “Гранична полиция” в българския участък от р. Дунав са регламентирани в националното законодателство и включват: охрана на речната държавна граница; контрол по спазване на граничния режим във вътрешните водни пътища и граничната зона по речната брегова ивица; контрол по спазване на режима за влизане и пребиваване на невоенни кораби във вътрешните водни пътища и пристанищата; контрол за спазване на режима за плаване и за риболов, опазване на околната и водна среда, оказване помощ и спасяване на бедстващи кораби и хора; граничен паспортно-визов контрол на лица и транспортни средства (кораби и автомобили); охрана и контрол на подстъпите към обекти от особена важност; наблюдение и контрол на удобните за контрабандна дейност места; предотвратяване, разследване и активно противодействие на всички видове незаконни дейности.
За изпълнението на тези задачи се използват: речни сили - патрулни катери и бързоходни плавателни средства; брегови сили - гранични участъци, постове за техническо и визуално наблюдение, групи за извършване на бордови контрол и ръководен и комуникационен център.
Успешното привеждане на граничната охрана в българо-румънския участък на р. Дунав в съответствие с изискванията на европейските стандарти и превръщането й във вътрешна шенгенска граница може да се осъществи чрез конкретно, ясно регламентирано сътрудничество между граничните органи на Р България и Румъния и в по-общ план с тези на другите държави от региона на р. Дунав.
ГЛОБЪЛ МЕРИТАЙМ СЪРВИСИЗ ООД
 
Линеен агент на контейнерната линия Hapag Lloyd;
Транспорт на стоки в контейнери в цял свят;
Спедиция;
Докова дейност;
17 собствени камиона;
Автомобилен транспорт.
ГУД ФЕЙТ ШИПИНГ ЕНД ЧАРТЪРИНГ ООД
 
Корабно агентиране;
Въздушна спедиция;
Чартиране кораби за опасни товари;
Контейнерни превози.
ДАЙВ ПРО ООД - СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ВОДОЛАЗНА ФИРМА

 
Инженеринг на хидротехнически съоръжения;
Всички видове подводни технически дейности;
Водолазни курсове, издаване на сертификати;
Водолазна екипировка Scubapro.
ДЕЛТА ИНДЪСТРИ
 
Обработка на риба и рибни продукти.
ДЕНЕБ ИНВЕСТ ООД
 
Корабни бои, индустриални и подови покрития “Hempel”;
Средства за навигационно осигуряване “Tideland Signal”;
Корабно оборудване и материали.
ДЕСПРЕД АД – МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ
 
Предлага пълна гама спедиторски, митнически, складови и транспортни услуги: железопътен, автомобилен, въздушен, морски, речен и контейнерни транспорти; групажни и комплектни превози; мултимодални транспорти с претоварване в собствени терминали; вътрешна дистрибуция; транзитни операции; две общи банкови гаранции; митническо агентство.
Организира въздушен транспорт на товари от и до летище София.
Агент по продажби на всички авиокомпании, опериращи в България – он/оф-лайн.
Вътрешен транспорт, складиране; опаковане, палетизиране и етикиране на пратки.
Организира превози на товари по железница за/от Европа, Азия, Близкия изток и товари през фериботния комплекс - Варна/Иличовск.
Транспортира частични товари и цели камиони от/до цяла Европа.
Разполага с редовни седмични групажни линии с фиксирани дати на отпътуване и доставка.
Превозва транзитни товари във всяко направление, собствени банкови гаранции.
Доставки “от врата до врата”.
Извършва превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на конвенционални товари, всички видове стоки в 20’ и 40 ‘ контейнери, хладилни и танк контейнери и друго специализирано оборудване.
Контейнерни групажни транспорти.
Две общи банкови гаранции и обезпечаване на всички видове транзитни операции.
Митническо представителство за всички митнически режими.
Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR1, сертификати и удостоверения.
Складиране и съхранение на всякакви товари - свободен, временен склад и склад под митнически контрол.
Дистрибуция в страната.
Информационни и логистични услуги.
Tранспортиране на панаирни и изложбени експонати и пълна документообработка.
ДЕТА МАРИТАЙМ ЕООД
 
Корабно агентиране;
Брокераж;
Чартиране;
Транспорт – морски и жп.
ДЖИ ЕС ИМПЕКС ООД
 
Сервиз и продажба на радионавигационно оборудване;
Оторизиран представител на NG Sperry Marine B.V. за България.
ДЖОУКЪР СОФИЯ ЕООД
 
ДИ ЕНД ДИ – ВАРНА
 
Проектиране, строителство и сертифициране на яхти.
ДИ КЕЙ - МУЛТИМОДАЛНА
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ООД

 
Международна спедиция, контейнерен превоз.
ДИЗЕЛ - РАШКОВ ООД
 
ДОКЛАНДС ООД
 
Търговия и консултантски услуги за изграждане на кейове,
съоръжения за сухо (drive-on) приставане,
платформи за развлекателни и индустриални цели
с модулите на Versadock.
Проектиране, доставка и изграждане на плаващи
модулни кейове, понтони и съоръжения
за сухо (drive-on) приставане.
ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД
 
Речни и комбинирани превози;
Автотранспорт;
Железопътен транспорт;
Митническо оформяне;
Пристанищна спедиция.
ДУНАВ ЕКСПРЕС РУСЕ ООД
 
Транспорт на стоки по река Дунав и всички
вътрешни водни пътища на Европа.
ДУНАВ ТУРС АД
 
Корабособственик;
Речни круизи и екскурзии;
Корабно агентиране и снабдяване;
Собствен понтон.
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД
 
Добив на инертни материали;
Транспорт по р. Дунав
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
 
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е образувано като юридическо лице по смисъла на Търговския закон на Република България и по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Предприятието управлява инфраструктурата и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.
Част от основните функции на ДП „Пристанищна инфраструктура” са изграждането, реконструкцията, рехабилитацията и поддържането на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предприятието извършва управление на собствеността и организация на работата в пристанищата и обезпечава достъпа до тях, както и осъществява навигационно осигуряване на корабоплаването. ДП „Пристанищна инфраструктура” събира и разходва каналните такси, тонажните корабни такси, линейните кейови, светлинните такси и тези за управление на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.
Перспективите за дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура” са залегнали в Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006 - 2015 г.
ДЯЯН ЕООД
 
Инженеринговата дейност: проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожарогасителни системи - водни (спринклерни и дренчерни), газови (с въглероден двуокис, FM 200, NAF SIII и др.), прахови; проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожароизвестителни системи – конвенционални, адресируеми; проектиране, доставка, монтаж и сервиз на противодимни системи.
Производството на: пожарогасителен прах ВС и АВС, пенообразувател DimiLex F-15 S AFFF, пожарогасители серия “ГАРАНТ” – прахови, водни, водопенни и с СО2, противопожарни табла;
Услуги: защита на метални и дървени конструкции; защита на горими дървени облицовки и текстилни материали (импрегнация); презареждане, сервиз и изпитване на противопожарна техника.
ЕЙЧ ЕЙЧ БРАДЪРС МЕРИТАЙМ ЕООД
 
ЕКОНОМУ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ШИПИНГ
ЕЙДЖЪНСИ ООД (EISA VARNA)
 
Контейнерни превози;
Международна спедиция;
Митническо оформяне;
Услуги “от врата до врата”.
ЕКОПРОЕКТ ЕООД
 
Инвестиционно проектиране на морски хидротехнически геозащитни и геотехнически съоръжения: пристанища (търговски, яхтени и риболовни), пристани, брегоукрепителни и противосвлачищни съоръжения, изкуствени плажове, депа за отпадъци;
Консултантска дейност, екологични експертизи и ОВОС (оценки на въздействието върху околната среда), инженерни експертизи и разрешителни за водоползване и ползване на воден обект.
ЕКСА – ВАСИЛ ТОШКОВ ЕТ
 
Лодки, спойлери, самолети,
изделия от стъклопласти.
ЕКСИМА ООД
 
Генерален корабен снабдител
ЕКСПРЕС ПОНТ ЕООД
 
Корабно снабдяване.
ЕЛДОМ ИНВЕСТ ООД
 
Водни нагреватели и готварски печки,
изработени специално за морски съдове.
ЕЛКОНСУЛТ ООД ВАРНА
 
GMDSS корабен сервиз и технически регистров преглед
на радио- и навигационна апаратура и доставка на същата.
ЕЛС АД
 
Яхти и яхтено оборудване, консултации и сервиз;
Марина – с осигурена охрана, ток, вода;
Ветроходен и уиндсърф спортен център.
Представител на: X-yachts, Lombardini Marine,
Quantum Sail Design Group Gleistein, Lewmar, Plastimo,
Gotiffredi Maffioli, Blie Weve, Harken, Spinlock, Wichard.
ЕМ ЕС СИ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Линеен корабен агент (генерален агент за България
на MSC Geneva, контейнерни превози - глобален сервиз).
ЕН СЪПЛАЙ
 
Хранително снабдяване;
Техническо снабдяване;
Битово снабдяване;
Ремонт.
ЕТ ДЕК 90 Е.СЕМЕРДЖИЕВА
 
Корабно оборудване и резервни части.
ЕТ КОСАРА
 
Митническо обслужване и агентиране.
ЕЪР ГРУП 2000 ООД
 
Издател на сп. “Клуб Океан” – национално издание
за корабостроене, корабоплаване и пристанища.
JOBE – БЪЛГАРИЯ
 
Официално представителство на JOBE за Bulgaria.
Продажба на: оборудване за водни спортове;
резервни части за всички марки джетове;
двигатели и резервни части за двигатели за лодки;
водолазно оборудване на фирма Soprassub;
оборудване за аквапаркове; моторни лодки.
ЗЕНИТ ШИПИНГ ЕООД
 
Брокери;
Агенти.
ЗЛАТНА КОТВА КОНСУЛТ ООД
 
Всички видове команден, изпълнителски и хотелски персонал
на пасажерски и товарни кораби;
Обучение по английски език;
Пълни медицински прегледи за работа на кораб;
Почивки на круизни кораби.
ЗОДИАК МЕРИТАЙМ ЕЙДЖЪНСИС - ЛОНДОН
 
Набира корабни екипажи за работа на контейнеровози,
кораби за насипни товари, автомобиловози,
химикаловози и газовози.
ЗПАД ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

 
Морско застраховане:
застраховане на плавателни съдове: лодки, катери,
яхти; кораби каботажно плаване,
кораби задгранично плаване, траулери;
пристанищни рискове;
отговорност на кораборемонтчика;
кораби в строеж;
застраховане “Карго” с всички видове транспорт;
Общо застраховане:
на превозни средства;
злополука и помощ при пътуване в чужбина “Асистанс”;
пожар и природни бедствия;
отговорности;
лизинги и кредити;
летателни апарати;
туристически и медицински.
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МОРСКИ СВЯТ ООД
 
Издава “Морски вестник”
и книги на морска тематика.
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СТЕНО
 
Морски издания.
ИЗДАТЕЛСТВО МС ООД
 
Издава сп. “Морски свят”, „Яхти”,
национален каталог “Кой кой е в морския бизнес”,
книгоиздателство.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА РЕКА ДУНАВ” – РУСЕ

 
Предоставя цялостна хидротехническа, хидроложка
и метеорогична информация за р. Дунав;
Извършва аварийно-спасителна, съдоподемна,
водолазна и драгажна дейност;
Предлага транспортни услуги със собствен флот.
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА"


  
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Агенцията организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България; осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
Упражнява контрол за: спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби; спазването на условията на труд и живот на моряците; предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
Организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
Упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
Организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
Издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
Води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;
Следи за изпълнението на разпоредбите по обезпечаване сигурността на: корабите, плаващи под българско знаме; пристанищата в Република България;
Събира и предоставя на министъра на транспорта информация за изпълнението на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на обектите по чл. 111а, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);
Прави предложение до министъра на транспорта за преустановяване на дейността или за ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на пристанища, които не отговарят на изискванията на закона или извършват пристанищни услуги в нарушение на чл. 116, ал. 5 ЗМПВВППРБ;
Контролира спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, осъществява специализиран технически надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж, поддържане, ремонтиране и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност в пристанищата, за безопасност и здраве при работа и за безопасно осъществяване на товарно-разтоварни операции;
Определя нивата за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, и на пристанищата в Република България;
Контролира спазването на изискванията за свободен достъп в пристанищата за обществен транспорт;
прави предложения до министъра на транспорта за изменяне размера на пристанищните такси;
Подпомага министъра на транспорта при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори, както и на договорите по § 74, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
Контролира изпълнението на договорите по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
Подпомага министъра на транспорта при програмиране на дейности и осъществяване на контрол на инвестициите при изграждането, реконструкцията и модернизацията на транспортните коридори в областта на водния транспорт (пристанища, морски магистрали, вътрешни водни пътища), финансирани със средства от държавния бюджет или със средства от заеми, гарантирани от държавата;
Систематизира данните, съдържащи се в прединвестиционните проучвания по чл. 112а - 112д ЗМПВВППРБ, и на тяхна база създава база данни за изготвените генерални планове, кадастрални карти и имотни регистри и кадастрални и подробни устройствени планове;
Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на подробни устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за извършване на строителство на пристанища по чл. 107 - 109 и на обекти по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на документи за отреждане на земни и водни участъци за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване;
Представя на министъра на транспорта мотивирани становища по инвестиционните инициативи за изграждане на нови или разширение на съществуващи пристанища за обществен транспорт;
Одобрява плановете за приемане и обработване на отпадъци;
Съгласува плановете на пристанищните оператори за действия при бедствия, аварии и катастрофи;
Извършва други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.
Агенцията проучва европейския опит и предлага на управителния съвет на Фонд “Вътрешни водни пътища” мерки по регулирането на капацитета на флота по вътрешни водни пътища и осъществява организационно-техническото осигуряване на дейността на фонда.
Агенцията провежда изпит за професионална компетентност за лицензиране на превозвачи за извършване превози на товари по вътрешни водни пътища.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ВАРНА
 
ИИСТ ШИПИНГ ЕООД
 
Морски брокераж;
Опериране;
Агентиране на кораби.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
 
Специалности „Туризъм“,
„Международни икономически отношения“;
Колеж по туризъм.
ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЕЛЕКТРИЧЕСКА БОРСА
 
Специални кабели за корабни,
бордови и радиолокационни инсталации;
Апаратура;
Осветителни тела.
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
“ЧEРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” (ВСУ)
ИНСТИТУТ ПО МОРСКО ПРАВО И ЛОГИСТИКА (ИМПЛ)
 
ИМПЛ организира и провежда научноприложни изследвания в областта на морското право и логистиката. Координира и участва в технологичния трансфер на научноприложни резултати и изследвания между заинтересовани институции.
Взема участие в национални и трансгранични проекти.
ИМПЛ участва в учебния процес на ВСУ, като организира обучението на студентите в специализиращия модул по морско право към Юридическия факултет на ВСУ; провежда специализации (индивидуални и колективни, в облaстта на морското и речното право и морските застраховки); организира магистърски форми на обучение; провежда обучение на докторанти на самостоятелна подготовка.
ИМПЛ изгражда специализирана база данни, обслужващa заинтересовани лица и организации в предметната област.
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН
 
Институтът по океанология при БАН е основан през 1973 г. и от тогава извършва изследвания и експертизи в областта на физиката, химията, геологията, биологията и екологията на морето, хидродинамиката и литодинамиката на бреговата зона, морски инженерно-геоложки проучвания и картиране на морското дъно, консултантска и експертна дейност, ОВОЗ и подготовка на висококвалифицирани специалисти и докторанти в областта на океанологията.
Институтът разполага с отлично оборудван научноизследователски кораб “Академик” с възможности за провеждане на комплексни експедиции както в региона на Черно море, така и в Световния океан. Институтът разполага и с изследователска подводница РС-8 за обследване на морското дъно и на потънали обекти до дълбочини от 250 м.
На брега на морето до с. Шкорпиловци е разположен научноизследователският полигон на института, който се състои от апаратурен корпус с лаборатории, семинарна зала, работни кабинети и стаи за отдих и изследователска естакада с дължина 230 м (до дълбочина на морето 5,5 м) и височина 7 м над морското ниво. Полигонът е предназначен за комплексно изучаване процесите на взаимодействие на атмосфера – хидросфера - литосфера.
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ
 
Лаборатории по хидробиология и ихтиология,
осъществяващи постоянен екологичен
мониторинг на Черно море;
Единствената в Черно море генетична лаборатория
за анализ на риби и нерибни продукти;
Оценка на рибни запаси и делфини;
Марикултури;
Библиотека с над 24 000 тома морска биологична
и научнопопулярна литература.
ИНСТИТУТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА (ИХА)
КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
 
Институтът по хидро- и аеродинамика е основан през 1976 г. Той е бюджетна организация със статут на постоянно научно звено към Българската академия на науките (БАН).
Институтът извършва научни изследвания с фундаментален и приложен характер и моделни изпитания в следните области:
Корабна хидродинамика и аеродинамика - проектиране и оптимизиране на корабни форми и винтове;
Воден транспорт и корабоплаване;
Океанско и брегово инженерство;
Военноморска и отбранителна промишленост;
Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
Морски информационни технологии.
ИХА има добре развита изследователска инфраструктура, която включва:
експериментални вълнови басейни и кавитационна и аеродинамична тръби, открита акватория, оборудвани със съвременна измервателна и изчислителна техника за хидродинамични и аеродинамични моделни изследвания;
лаборатории за разработване и изработване на измервателни средства и средства за автоматизация на експеримента, за проучване и развитие на електронна и изчислителна техника и софтуер;
бази данни с резултати от моделни и пълномащабни измервания и изчисления;
висококвалифициран и опитен инженерно-изследователски състав.
ИХА извършва прецизно и качествено изработване на модели на кораби, винтове, рибни ферми, морски надводни и подводни конструкции и обекти;
разнообразни инженерни конструкции от дърво, метал, пластика.
ИНТЕРЕЙ ЕООД
 
Представител за България на моторни яхти DORAL (Канада),
ELAN (Словения) и GLASTRON (СAЩ).
Постоянно изложение с модели на склад
на морска гара – Варна, и яхт марина – Созопол.
Извънбордови двигатели SUZUKI,
надуваеми лодки SUZUMAR;
пропелери SOLAS;
радио- и навигационно оборудване COBRA Marine;
електронни карти за чартплотери C-Map;
ултразвукова защита срещу обрастване
ULTRASONIC Antifouling.
ИНТЕРМОДАЛ ООД
 
Линейно агентиране;
Корабно агентиране, чартиране и брокераж;
Железопътен транспорт;
Складиране и обработка на товари;
Спедиция;
Митническо посредничество.
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МОРСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
 
Проучване, проектиране, доставка, монтаж,
гаранционно и извънгаранционно обслужване на корабно
и брегово радиокомуникационно и навигационно оборудване;
Цялостни системни решения за осигуряване безопасността
на корабоплаването по река и море;
Системи за позициониране и проучване;
Яхтено и туристическо обрудване.
ИНТЕРСЕЙЛ ООД
 
Агенция за морски кадри.
ИНТЕРТРАНС АГЕНЦИЯ ООД
 
Купува, продава, отдава под наем контейнери.
ИНФЛОТ - ВАРНА ЕООД
 
Корабно агентиране.
Брокераж;
Менинг.
ИНФЛОТ 1 ЕООД
 
Корабно агентиране;
Менингова дейност.
КАДАНС ЕООД
 
Производство на български моторни яхти „Каданс 25“
и „Каданс 28“ - сертификат от Germanischer Lloyd Register
и сертификат за качество ISO 12217-1.
Представител на Steyr-motors за България.
КАЛИТ ШИПИНГ ООД
 
Бластиране и боядисване;
Корпусна и заваръчна работа;
Тръбарска работа;
Корабни дърводелци;
Монтаж – ремонт на главни двигатели, спомагателни двигатели,
турбокомпресори и спомагателни механизми;
Ремонт на горивна апаратура;
Ремонт на електрооборудване и радионавигационно оборудване.
КАНГО 2000
 
Производство на различни видове оплетни въжета,
статични (европейски сертификати) и динамични
с широки области на приложение: кораби и други
плавателни съдове; спортни цели; индустрията; бита.
КАНГОС 2001 ООД
 
КАПИТАН ЙОРДАНОВ ЕТ
 
Девиации и ремонти на магнитни компаси;
Посредническа агенция за набиране на морски специалисти;
Курсове за яхтсмени и моряци,
Навигационни карти и публикации;
Корабни и яхтени дневници;
Карти и публикации за морски яхти;
Корекции на адмиралтейски и яхтени карти;
Корабни ходови и скоростни изпитания;
Консултации, курсове и семинари.
КАРАДА ООД
 
Официален вносител за България на моторни лодки Caribe;
оторизиран дилър на Honda;
Лодки, извънбордови двигатели, автомобили,
мотоциклети, силова продукция.
КАРАС ЕООД
 
Производство и доставка на палубни изделия,
резервни части за палубни изделия
и фитинги за люкови закрития.
КАРИМЕКС - КОРАБНА АГЕНЦИЯ
И МОРСКИ УСЛУГИ ООД
 
Корабно агентиране и спедиция.
КАТОНИ И КО. БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Корабно агентиране, фрахтоване, спедиция и логистика;
Всякакви други транспортни услуги и логистика;
Количествен и качествен контрол;
Търговско посредничество.
КЕППЕЛ ФЕЛС БАЛТЕК ООД
 
Техническо и работно проектиране на съоръжения
за морската и крайбрежната нефтена индустрия;
Сертификат за качество ISO 9001:2000;
Използване на водещи информационни технологии и инженерен софтуер;
Отлични условия за работа, развитие и мотивация на персонала;
Непрекъснато нарастващ обем на реализирани проекти,
персонал, годишен оборот и финансов резултат.
КЗУ ДЕВНЯ ЕООД
 
Изработка на елементи от корабни оборудвания,
съдове под налягане, топлообменници, люкове,
танкове и всички видове тръбни разработки.
КЛУБ ПРИКЛЮЧЕНСКА МРЕЖА
 
Каякинг;
Рафтинг;
Гмуркане: Черно море – диви и атрактивни места, потънали кораби.
Маслен нос, Синеморец, Арапя. За начинаещи и напреднали
с екипировка и инструктор. Еднодневни, уикендови спускания,
едноседмични курсове с издаване на международни
сертификати CMAS една, две и три звезди;
Морски приключения.
КМ И Д ЕООД
 
Корабни оператори и менажери;
Фрахтоване;
Корабно агентиране и брокераж;
Морско и общо застраховане като лицензиран
застрахователен брокер;
Консултантска и сървейорска дейност;
Набиране на екипажи;
Търговия.
КОММЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
 
КОРАБЕН ИНЖЕНЕРИНГ,
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ООД

 
Инженерингова компания в сферата на корабните дейности
по строителство на нови кораби;
Реконструкция и модернизация на съществуващи кораби;
Корабни технологии и изделия;
Конвенции и правила.
КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
 
Корабостроене и кораборемонт;
Производство на корабно оборудване:
люкови закрития и фитинги за тях;
кърмови рампи; палубни механизми и др.
Проектиране и строителство на плаващи
стоманобетонни съоръжения: паркинги, болници,
помпени станции, работилници и др.;
Проектиране и изработване на метални конструкции:
мостове, кули, кранове и др.
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД “ОДЕСОС” АД - ВАРНА
 
Кораборемонт
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ПОРТ БУРГАС АД
 
Пристанищна дейност:
КРЗ “Порт Бургас” АД притежава Удостоверение за регистрация на пристанище, Удостоверение за пристанищен оператор, Удостоверение за експлоатационна годност.
КРЗ “Порт Бургас”АД е сертифициран по системата за управление на качеството ISO 9001:2000.
Пристанище КРЗ „Порт Бургас“ АД разполага със следните брегови и инфраструктурни съоръжения:
Кей: 200 м собствен кей, състоящ се от две корабни места, с максимална дълбочина 7.9 м
Челна претоварна техника: 3 ел. портални крана с капацитет съответно - 5 т, 10 т и 15 т, които са монтирани на собствен кей и оперират по цялата дължина на кея (първо и второ корабно място);
Мобилна техника: 2 челни товарача, 6 вилкови товарача с товароподемност от 3 до 10 т и височина на повдигане до 4 м, 2 гумено-лентови транспортьора за зърнени товари, 1 автокран МДК 10 т, 4 автовлекача, оборудвани с 10 и 12 т ремаркета, 1 автобутач ЮМЗ.
Тилна претоварна техника: 4 ел. козлови крана с товароподемност 12,5 т, 3 ел. мостови крана с товароподемност 12,5 т
Електронна автовезна: 80 т
Комбинирана жп и авторампа с дължина 150 м
Собствени коловози с дължина 720 м
Площи за стифиране и съхранение на товари: открити - 8000 кв.м, закрити - 5400 кв.м
Сертифициран закрит склад за съхранение на зърнени товари с площ 1500 кв.м
Общата площ на пристанището е: 50 304 кв.м
КОРАБОРЕМОНТЕН И КОРАБОСТРОИТЕЛЕН
ЗАВОД “МТГ-ДЕЛФИН”
 
КОСАРА 2004 ООД
 
Митническо агентиране;
Корабно агентиране;
Спедиция;
Енергоремонт;
Метални конструкции и др.
КОСМОС ШИПИНГ АД
 
Агентиране;
Бункероване;
Чартиране;
Драгиране;
Набиране на екипаж.
КОСТАДИНОВ БОНЕВ
 
Проектиране, ремонт и монаж на топлоенергийни съоръжения,
съоръжения с повишена опасност, въртящи механизми,
метални конструкции и конструкции с поликарбонати.
КРАСИО ЕООД – ВАРНА
 
Оторизирани радиосървейори от ИА МА и много класификационни
организации: BV, GL, DNV, NKK, LR;
Сървей и инсталация на корабно радио- и навигационно обзавеждане: GMDSS радиообзавеждане, АИС транспондери, спътниково комуникационно оборудване, навигационна техника;
Одобрена фирма за извършване на годишни проверки на EPIRB адиобуйове;
Продажби, монтаж и сервиз на морските продукти на “ACR Electronics” - САЩ: радиобуйове, радартранспондери, AIS транспондери, ECDIS, VDR; “Netwavesystems” - Холандия: VDR, s-VDR; “Interschalt” – Германия: VDR, s-VDR; “COMAS” – Гърция, s-VDR;
ITU – публикации (нови издания).
КРИС – КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЕООД
 
КЮН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
 
Лизинг яхти.
ЛАЛИЗАС МАРИН БГ ООД
 
Изключителен представител на фирма
LALIZAS – Гърция, за България.
Продажба на разнообразно корабно и яхтено оборудване,
спасителни средства, спортни облекла и надуваеми лодки.
Фирмата е оторизирана да извършва
освидетелстване на спасителни средства.
ЛЕО БГ ЕООД
 
Ремонт на кораби;
Изработка на оборудване за корабостроенето;
Изработка на хидравлични автомобилни асансьори.
ЛЕСИЛ АД
 
ЛЕСПОРТ - ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ
 
Услуги, извършвани на корабите,
посещаващи пристанищен терминал Леспорт;
Основни претоварни услуги – товаро-разтоварване и стифадоринг;
Допълнителни (съпътстващи) претоварни услуги;
Услуги по съхранение на товарите;
Други допълнителни услуги;
Корабни места:
1-во к.м. с дължина 130 м и газене 4.50 м
2-ро к.м. с дължина 225 м и газене 8.20 м
3-то к.м. с дължина 95 м
от 225-ия до 305-ия лин. метър газенето е 6.80 м
от 305-ия до 320-ия лин. метър газенето е 2.40 м
ЛЗ ЯХТЕН МАГАЗИН ООД
 
Официален дилър за България на GPS Magelan;
Lewmar, Williams Jet Tenders, Volvo Penta,
International Paints, Eval, Marlow, Bombardier
Яхтено оборудване, яхти и лодки.
ЛЗ ЯХТИНГ1991 АД
 
Дилър за България и Румъния на моторни яхти
Sunseeker, Formula, Monterey, Rinker, Williams Jet Tenders
и ветроходни яхти Bavaria.
Продажба на яхти;
Мениджмънт на яхти, чартиране;
Яхтено оборудване;
Ремонт и поддръжка, съхранение в безмитен склад;
Яхтена борса – морска гара Варна.
ЛИТШИПИНГ АД
 
Корабно агентиране;
Спедиция на морския транспорт;
Оформяне на митнически документи.
ЛОГИКОРП ЕООД
 
Транспортна логистика;
Автомобилни контейнерни превози.
ЛОДКОСТРОИТЕЛ-К ООД
 
Производство на лодки, катери и водни колела
от стъклопластмаса; спойлери, маски за товарни
автомобили и технически изделия.
М & 999
 
Корабостроене;
Кораборемонт.
МАКС МАРИЙН
 
МАРИЙН КЕЪР ЕООД
 
Агент на Total Lubmarine за България;
Агент на Wartsila за България;
Доставка на корабни масла Total Lubmarine във всички пристанища по света, безплатни анализи, собствени баржи, разсрочено плащане;
Wartsila е собственик на двигателите Sulzer, Deutz, Wartsila, Hohab, Vovo Penta, Lips, Stork и други. Проектира и произвежда корабни пропулсивни комплекси с тронкови и кръстоглавни двигатели до 90 000 kW, доставя резервни части и възстановява. Възможност за подмяна на стари двигатели ремонтирани. Произвежда нови и предлага части за дизел генератори, подрулващи устройства, гребни винтове и валове, редуктори, системи за дистанционно управление, корабна автоматика, сепаратори и прочие;
Покрива нормите на SOLAS и IAPP MARPOL;
Wartsila Power Industry произвежда и доставя алтернативни електроцентрали до 300 MW, генератори, работещи на метан и дизелово гориво, ко-генератори с биогориво, технически проекти, гаранция сервиз и консултация в целия свят.
МАРИН КОНСУЛТ ООД
 
Лицензирана фирма за набиране на морски кадри.
МАРИНА ГРУП АД
 
Чартъри, панорамни разходки, пикници, пиратско парти;
Организиране на тим билдинг на яхти.
МАРИНА СИСТЕМС
 
Проучване, проектиране и изграждане на диги,
яхтени пристанища и плаващи понтонни кейове.
Официален представител на Poralu Marine;
Изключителен представител за България на Princess Yachts,
Великобритания, ветроходни и моторни Jaenneau, Франция
и лодките Wind Boat;
Изключителен представител за България
на извънбордовите двигатели Mercury;
Водолазни курсове на Diving BG по учебните системи
на PADI, IANTD, NAUI Tech, GUE и DIR.
МАРИНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
 
Застрахователно и презастрахователно посредничество;
Управление на риска;
Консултант по ликвидация на щети.
МАРИТИМ ГРУП ООД
 
МАРКОВ И СИН ЕООД
 
МАРМО ИНВЕСТ ООД
 
Дилър за Североизточна България
на Maxum, Bayliner, Boats Larson – продажба,
сервиз и поддръжка – гаранционна и следгаранционна.
МАЯК - К ООД
 
Кораборемонт;
Търговия.
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ “СТАТУС”
 
Лабораторията извършва широка гама от изследване
на кръв и урина: кръвни картини; биохимични изследвания.
Съдействие за извършване на изследвания
и медицински заключения на пътуващи под чужд флаг.
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
 
Организатор на панаири и изложби в страната
и в чужбина от 1892 г., член на Международната асоциация
на панаирната индустрия UFI от 1936 г.
МИКАЕЛА ООД
 
Издаване на сертификати за произход от Стопанската камара;
Контейнеризация и деконтейнеризация;
Логистика;
Митническо агентиране;
Спедиция;
Транспорт.
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
 
Министерството на транспорта е юридическо лице на бюджетна издръжка. Организирано е в дирекции, които подпомагат министъра на транспорта при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Министерството на транспорта подпомага дейността на министъра в осъществяване на неговите правомощия да:
Провежда държавната политика и разработва стратегията за развитие и преструктуриране на транспорта;
Провежда държавната инвестиционна политика в транспорта;
Подготвя проекти на международни договори и спогодби в областта на транспорта и осигурява изпълнението на международните споразумения и конвенции в тази област, по които Република България е страна;
Организира и ръководи подготовката на транспорта за работа в условия на кризи, за транспортно осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение;
Представлява Република България в международните организации по транспорт;
Разпределя и контролира разходването на предоставените за транспорта финансови средства, отпуснати от държавния бюджет;
Контролира дейността на лицата, получили документи - лицензи, разрешения, сертификати и др., издадени от него или от оправомощени от него длъжностни лица.
МИНТ ЕООД
 
Търговия с яхти.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ГЛОБО ТРЕЙД
 
Изготвя всички видове митнически документи,
включително оригинални Евро 1 сертификати;
Осигурява митническо представителство;
Организира сухопътен и морски транспорт
от и до всички точки на света.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕКСПРЕС ЕКСПЕРТ
 
Митническо агентиране;
Представителство;
Спедиции;
Складиране.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ТРАНЗИТ БГ ЕООД
 
Митническо агентиране и брокераж;
Митническо оформяне на документи;
Mитническо представителство при внос и износ
на стоки с всички видове транспорт.
Митническо складиране;
Спедиция;
Банкова гаранция при режим “Tранзит”.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“СВЕТА АННА - ВАРНА” АД
 
МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА
БОЛНИЦА - ВАРНА
 
МОБИЛЕ ООД
 
Авто-, жп, контейнерни превози;
Корабно агентиране,
Митническо агентиране;
Претоварни операции;
Складиране;
Продажба, лизинг, наем на контейнери.
МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ ООД
 
Генерален корабен снабдител;
Техническо и хранително снабдяване;
Резервни части, кораборемонт;
Пиротехнически средства;
Пoжарни системи, сейфти екипировка;
Митническо представяне.
МОРГАН ЕООД
 
Двигатели, генератори, редуктори;
Дейдвудни уплътнители, съединители, винтове;
Компресори, инсгенератори;
Помпи и вакуумни тоалетни системи;
Палубно оборудване, кранове;
Пиротехника “COMET”.
МОРСКИ КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНА
 
Водолазно обучение: по българска система;
по системата на Световната федерация по подводна дейност;
Курсове по придобиване на правоспособност
“Водач на плавателен съд до 20 БТ”;
Детски морски училища;
30 % от получените обучителни такси са за подготовка
на безработни млади хора и младежи без родители.
МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ
 
Създаване на условия за благоприятно развитие на морската индустрия в Република България;
Обединяване усилията на всички браншове за повишаване конкурентоспособността на този отрасъл, популяризирането му на национално и международно равнище, интегриране в международната транспортна мрежа;
Подпомагане членовете на сдружението в осъществяваната от тях дейност.
МОРСКО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД
 
Проектиране на кораби и морски съоръжения.
Инженерно и консултантско обслужване.
Моторни яхти и оборудване - консултации.
МОРЯШКИ СИНДИКАТ
 
Член на Международната транспортна федерация (ITF),
Европейската транспортна федерация (ETF),
основен член на КНСБ.
МОТОДИНАМИКС ЕООД
 
Официален вносител на YAMAHA за България.
Пълна гама от извънбордови двигатели (от F 2,5 к.с. до F350 к.с.),
джетове и надуваеми лодки с дъжина 2,20 м до 3,80 м,
части и сервизно обслужавне за тях.
МУЗЕЙ НА СОЛТА
 
Културен туризъм – исторически,
технически и природонаучен музей
НАВИАГЕНТ
 
Корабно агентиране;
Спедиция.
НАВИБОРН ООД
 
Корабен мениджмънт;
Корабни оператори;
Консултанти, сървейори.
НАВИГАТОР ООД
 
Корабно опериране;
Набиране на екипажи.
НАВИГАЦИОН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
  
Вътрешна спедиция;
Международна спедиция;
Складиране и съхранение на товари;
Митническо обслужване.
НАВИКОМ БГ ЕООД
 
Доставка и продажба на абразив за бластиране.
НАВИКОМ ЕООД
 
Навигационно оборудване - доставка, монтаж и сервиз;
Оборудване на кораби.
НАВИСПЕД АД
 
Корабно агентиране;
Транспорт – морски и жп;
Спедиция.
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД – КЛОН ВАРНА
 
НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
И ПЛАНЕТАРИУМ “Н. КОПЕРНИК”
 
Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Н. Коперник” е първият в България астрономически комплекс, състоящ се от планетариум, обсерватория и кула на Фуко.
В звездната зала на планетариума с 80 места се изнасят лекции, запознаващи посетителите с Вселената. Върху купол с диаметър 10,5 метра се проектират 5500 звезди, Слънцето, Луната и планетите.
В обсерваторията има телескопи за наблюдения на небесните тела. Те са разположени в куполи и на наблюдателна площадка.
В единствената на Балканите кула на Фуко е монтирано махало на Фуко, с което се демонстрира околоосното въртене на Земята.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПО ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
 
В рамките на НТСТ е изградена система за обучение на водачите и операторите в автомобилния и железопътния транспорт, с връчване на международни документи за извършване на пътнически и товарни превози, включително отделен курс по превоза на опасни товари. В клуба “Млад моряк” се организира обучение на кадри за водния транспорт.
Специалисти – членове на НТС, по транспорта взеха участие в реализацията на редица крупни транспортни проекти, като: “Изграждане на фериботната връзка Варна – Иличовск”; “Удвояване, електрификация и автоматизация на железопътните линии”, “Строителство на автомагистрали и мостове”; “Модернизация на морските и речните пристанища”; “Внедряване на съвременни технологии, техника и системи за управление”; “Стратегии и програми за развитие на транспорта”.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРАБ
„ПРОФ. АЛ. ВЪЛКАНОВ“

 
Възможност за извършване на стопанска дейност.
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ (НСБС)
 
Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) е учредено през 1992 г. със следните основни цели: да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина; да усъвършенства правната база на спедицията в България; да издига реномето на спедиторската професия като: разработва критерии за достъп до спедиторската професия; внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от спедиторите - членове на НСБС, услуги; приема и контролира спазването на Професионалния кодекс от своите членове; организира професионалното обучение и квалификация на спедиторските кадри.
Към май 2007 г. в НСБС членуват 75 спедиторски фирми (с българско и чуждо участие), които съвкупно извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги в България. Спедиторските фирми - членове на НСБС, реализират над половината от приходите и 83 % от брутната печалба в спедиторския бранш.
От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.).
От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при взимането на решения от Европейската комисия, засягащи транспортната политика на Общността.
Само спедициите - членове на НСБС, са оторизирани да ползват утвърдените в международната търговия документи на ФИАТА - мултимодалния коносамент (FIATA FBL), спедиторския реципис (FIATA FCR), складовата разписка на ФИАТА и др.
НСБС участва активно в усъвършенстването на правната база на международния транспорт и спедицията в страната и в чужбина, както и във формирането на транспортната политика на България. С предприетите активни действия и инициативи сдружението има съществен принос за създаването на пазарноориентиран бизнес климат в България, особено по отношение на българското фискално, митническо и външнотърговско законодателство.
През 1996 г. НСБС подготви и издаде на три езика ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ и ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ на НСБС, които регламентират задълженията и отговорностите на страните по спедиторския договор.
Съвместно с реномирани български и международни застрахователи сдружението разработи и внедри ЗАСТРАХОВКА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА СПЕДИТОРА по споменатите ОБЩИ УСЛОВИЯ, която от 1.04.1998 г. е задължителна за спедиторските фирми - членове на НСБС.
НСБС разработи и въведе през 2000 г. система за професионално обучение и квалификация на спедиторските кадри. Преминалите успешно обучението получават международно признати дипломи за професионална компетентност по стандартите на ФИАТА.
Сдружението обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателят получава:
гаранция за компетентност и високо качество на услугите;
финансова стабилност и търговска етика на спедитора;
ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в общите условия на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента;
гаранция за защита интересите на клиента и за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на спедитора”.
Основната цел и насока за бъдеща дейност на НСБС е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална логистична стратегия, както и да работи за ускорената и безпроблемна интеграция на България в Европейския съюз.
НИТРА ЕООД
 
Проектиране и постройка
на малки кораби и яхти.
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ЧЕРВЕН КРЪСТ
 
Младежки червен кръст;
Водно спасяване;
Подготовка на населението за бедствия, аварии и кризисни ситуации;
Социално-помощна дейност;
Първа долекарска помощ.
ОДИСЕЙ ТРАНС
 
ПАРАЛАКС-Б ООД
 
Митническо обслужване и агентиране.
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД
 
Корабособственик;
Превоз на товари и пътници по море;
Спедиция;
Контейнери.
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО
ПЛАВАНЕ АД – РУСЕ
 
Превоз на масови и генерални товари;
наливни неопасни товари и горива;
голямогабаритни и концентрирани товари;
Контейнерни превози между Констанца и Белград;
Фериботни превози между Видин и Калафат;
Ро-ро превози Русе - Рени - Русе и Пасау - Видин – Пасау;
Агентиране на български и чужди кораби
във всички български пристанища;
Спедиторска дейност, чартиране на речни и морски кораби;
Организиране на комбинирани превози: река - жп транспорт - море;
Круизи в българския участък на р. Дунав с пасажерски кораби.
Собствен флот, състоящ се от: кораби: тласкачи - тип 1740 к.с.,
тип 2400 к.с., тип 3150 к.с.; влекачи; маневрени и спомагателни.
ПАРНАВИ ЕООД
 
Морски сървей;
Карго сървей;
Количествен и качествен стоков контрол;
Аварийни констатации и инспекции на товари,
контейнери и всички видове превозни средства;
P&I сървей.
ПАСАТ БЪЛГАРИЯ АД
 
Проектиране, моделиране и производство
на стъклопластови изделия - катамарани - 12 и 14 м,
тримарани - 16.5 м, военни катери до 26 м,
туристически и рибарски лодки, канута;
Пълно обслужване на процеса, свързан с използването,
поддръжката и съхранението на моторни лодки и яхти;
Официален предствител за България
на Lamberti и Italmar – Италия.
ПАСАТ-ЕВРОПА ООД
 
Високотехнологично производство на изделия
от стъклопластмаса: катери, лодки, водни атракции:
скоростна яхта Power Marine 37 S, 70 възла;
моторна лодка Jupiter 342, с дължина 11 м
за датската фирма Faaborg V?rft A/S
два модела лодки с твърдо дъно и надуваеми
бордове Shrimann, с дължина 5.60 м и 7.20 м
лодки с по-малък размер, водни пързалки,
атракционни продукти, матрици.
 
Услуги:
ремонт на корпуси, монтаж и ремонт на двигатели;
поддръжка на лодки и яхти, почистване и зазимяване,
съхранение в осигурени помещения.
ПЕРМ СЕРВИЗ ООД
 
Автоматизация на технологични процеси
Възстановяване, ремонт и поддръжка
на металорежещи машини с CNC
ПЕТРОМАР АД
 
Корабни оператори, мениджмънт;
Корабно агентиране, брокераж, чартиране;
Корабно бункероване;
Корабособственици.
ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ ВАРНА – П ЕООД
 
Морски и пристанищни пилотски услуги.
ПОДВОДЕН КЛУБ “НЕПТУН”
 
Обучение;
Спортно-състезателна дейност;
Подводни експедиции;
Аварийно-спасителни мероприятия.
ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА
НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД
 
Поддържане чистотата на морските води,
акваторията на пристанищата и подходните канали;
Почистване на петна от нефт и нефтопродукти
в териториалното море и вътрешните
морски води при аварийни разливи;
Техническо обезпечаване и мерки за ограничаване
на опасността от замърсяване при товаро-разтоварните операции;
Приемане и преработване на твърди и нефтени отпадъци,
получени при експлоатацията на морските плавателни съдове,
пристанищата и свързаните с тях дейности.
Дружеството разполага два танкера, нефтосъбирачи
и бонозаградители, базирани във Варна и Бургас.
ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД
 
Пристанищно маневриране и морска буксировка с влекачи;
Товаро-разтоварни операции със 100-тонен плаващ кран.
ПОСРЕДНИЧЕСКА КЪЩА ВАРНА ООД
 
Внос-износ морско оборудване,
посредничество и обща търговия.
Предлагаме: резервни части за кораби,
дървени корабни модели и проектиране
на малки кораби, материали, котви, вериги.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР
НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
 
Военни ритуали, концерти, представителни дейности
в страната и чужбина.
ПРЕМИЕР ГРУП ООД
 
Корабостроене, кораборемонт;
Агентиране;
Корабно снабдяване.
ПРИМОРСКА АНТРЕПОЗИТНА ТЪРГОВИЯ ООД
 
Търговски представител на АО “БМЗ” – Брянск;
Корабно техническо снабдяване;
Технически мениджмънт;
Складова дейност – публичен митнически склад;
Транспорт, митническо агентиране;
Корабоплаване, корабостроене.
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД
 
Разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства. Пристанището експлоатира многофункционални кейове и специализирани терминали.
Допълнителни и съпътстващи обработката услуги: укрепване и разкрепване, теглене, сортировка, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, сепарация, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация, измитане, измиване, покриване, поставяне на противозамръзващи средства.
Пристанището разполага с големи открити и закрити складови площи, където могат да се съхраняват различни видове товари при осигурена охрана.
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
 
Специализирани терминали за контейнери,
зърно, торове и въглища, ро-ро терминал;
Отлични възможности за реализация
на комбинирани превози;
Кръстопът между 4 европейски транспортни
коридора и ТРАСЕКА;
Скъсява пътя на товарите между Дунав и Черно море
чрез транзитния жп мост Варна – Русе;
Уникална жп фериботна линия с Русия, Украйна, Грузия;
Единствен пътнически терминал в България;
Работи без прекъсване 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата.
Оператор на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение Варна-изток, Варна-запад,
Петрол, ТЕЦ Варна.
ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН ЕООД
 
Всички видове пристанищни услуги:
Пристанищни услуги, извършвани на и от водни и сухопътни
превозни средства и всички съпътстващи ги действия;
Складови услуги, съхраняване на товари;
Услуги, предоставяни на плавателни съдове:
предоставяне на понтон, снабдяване с електроенергия, вода,
както и приемане и третиране на битови отпадъци от плавателните съдове.
ПРИСТАНИЩЕ ОДЕСОС ПБМ
 
Разполага с: площ над 155 дка; собствен жп индустриален клон и връзка с републиканската жп и автомобилна мрежа
автокантар с 80-тонна платформа, дължина 18 м; над 10 000 кв.м закрита складова площ с възможност за временно и митническо складиране; денонощна въоръжена охрана и контролиран допуск; газене до 5,80 м; дължина на кейовата стена 270 (500) л.м; 3 портални кейови крана „Ганц” с товароподемност 5 т; тилова техника - челни товарачи - 3 бр. в т.ч. два телехендлера MANITOU (новозакупени); мотокари - 4 бр.; 1 бр. с товароподемност 2,5 т и 1 бр. 3,5 т; и 2 бр. новозакупени мотокари YALLE контейнерно (вагонно) изпълнение; собствена жп рампа; козлови кран 32 тона за обработка на пълни и празни контейнери; козлови кран 5 тона за обработка на метали, разположен върху открит митнически склад 2000 кв.м; изнесено работно място на митницата.
Извършва пристанищни услуги и съпътстващи дейности от/на кораби и сухоземни транспортни средства, складова дейност и обработка на товари: кейова обработка; швартовка/отшвартовка; разтоварване от/на автомобили и жп вагони – ръчно и механизирано; складиране – открити и закрити складове, включително митнически; контейнеризация и деконтейнеризация (ръчно и машинно); претегляне на автомобилна везна (автокантар) - 80 тона; укрепване на товари в транспортните средства; охрана на товарите и техниката; съхранение на ценни пратки; информационно обезпечаване на товаропотоците; безплатен паркинг за леки автомобили.
ПРИСТАНИЩЕ ПЧМВ
 
Собственик и пристанищен оператор е „Поддържане чистотата на морските води” АД - Варна. Пристанището разполага с удостоверение за експлоатационна годност и е предназначено за обработка на генерални, нефтоналивни, насипни товари и контейнери.
Общата дължина на кейовия фронт - 160 м, газене 6,5 м.
Открита складова площ на терминала е около 9000 кв.м, част от която е регистрирана като временен митнически склад.
Два закрити склада с площ по 200 кв.м и полезен обем по 1500 куб.м. Единият закрит склад е под митнически режим. Двата склада са обезпечени със съвременна противопожарна система.
Претоварна техника: на кея - един 16 т портален кран и 50 т мобилен кран „Gottwald”; в тила - три мотокара с товароподемност по 5,5 т; 3,5 т, 1,5 т и един телехендлер с товароподемност 7 т и обем на кофата 1,5 куб.м.
Възможности за 24-часово обслужване на корабите, подаване на електроенергия и прясна вода, а също така и битово сметосъбиране, 24-часова охрана с видеонаблюдение.
Пристанище ПЧМВ е сертифицирано по Международния кодекс за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения (ISPS Code).
ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС РУСЕ ЕАД
 
Пристанищна дейност;
Вътрешно воден пилотаж;
Претоварване, съхранение.
ПРОЕКТ ТРОЙ ЕООД
 
Инвестиционно проектиране на морски хидротехнически
геозащитни и геотехнически съоръжения: пристанища
(търговски, яхтени и риболовни), пристани, брегоукрепителни
и противосвлачищни съоръжения, изкуствени плажове,
депа за отпадъци.
Консултантска дейност, екологични експертизи
и ОВОС (оценки на въздействието върху околната среда),
инженерни експертизи и разрешителни за водоползване
и ползване на воден обект.
ПРОМАР ООД
 
Набиране на екипажи за немски контейнеровози,
продуктовози, химикаловози.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОРСКО
КОРАБОПЛАВАНЕ И РИБОЛОВ
“СВЕТИ НИКОЛА” - БУРГАС
 
Изучават се следните специалности:
Корабоводене – морско;
Корабни машини и механизми;
Електрообзавеждане на кораба;
Експлоатация на пристанищата и флота;
Експлоатация и поддръжка на хладилната техника
в хранителната промишленост;
Промишлен риболов и аквакултури.
МКЦ провежда квалификационни курсове за морските лица.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО
КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ - РУСЕ
 
Прием на младежи и девойки след завършен VIII клас по следните специалности: корабоводене – речно, корабни машини и механизми, електрообзавеждане на кораба, корабостроене.
В Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване е въведена Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2000.
Издаваните документи за правоспособност се признават от Международната морска организация IMO, което дава право на учениците да плават на кораби под наш и чужд флаг.
РЕКОРДА КОНТРОЛ ЕНД СЪРВИСИЗ ООД
 
Стоков и морски контрол.
РЕМТЕХНОЛОДЖИ ООД
 
Специализиран ремонт и заварка на чугуни,
корпусни детайли (глави, картери, блокове и др.)
по технология и консумативи - Castolin Weld Iron – студен
и горещ метод с гаранция на ремонта до 2 г.;
Ремонт и производство на части и възли за корабна
и друга плавателна техника, подводноинженерна дейност,
курсове за подводно рязане и заваряване;
Кораборемонт и авариен ремонт на корабно оборудване.
Съвременни технологии на ремонт и механична обработка
на шийки, ротационни и уплътнителни повърхности,
възстановяване на закалени и отчупени зъби на зъбни
колела до 8 м на място, без демонтаж.
Ремонт и специализирани технологии на заваряване;
Сонарни системи.
РЕТЕХ СД
 
Възстановяване на корабни резервни части.
РИГЕЛ 55 ЕТ
 
Международен менинг - висококвалифицирани капитани и механици, помощник-капитани, обслужващ персонал и хотелски състав. Последен лиценз № 612/29.11.2006 г. с валидност до 29.11.2011 г.
Морски квалификационни курсове - разполага с учебен център и лиценз № 2144/27.11.2006 г. от Министерството на транспорта и ИА “Морска администрация”, за провеждане на морски квалификационни курсове в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците STCW 78/95;
Драгажна и водолазна дейност.
РМС ВОРТЕКС ООД
 
Създадена през 2003 г. като съвместна компания
между немската компания
Rhein-Maas und See Schiffahrtskontor GmbH – Дуисбург,
и „Вортекс Шипинг“ ООД с основна дейност
корабно чартиране и мениджмънт
на собствени и наети кораби в района
на Азовско, Черно и Средиземно море.
РОДИА-ИНТ ООД
 
Доставка на електрокомпоненти и спомагателни средства: уникален асортимент от лупи с осветление, ултравиолетови и инфрачервени лампи на Daylight – Англия; пълна гама релета, цокли и аксесоари на фирма Finder – Италия; пълна гама предпазители от Siba – Германия; пълна гама монофазни и трифазни мощни изправителни мостове от Powersem – Германия; високоволтови, мощни, свръхмощни резистори, шунтове, резисторни сборки от EBG – Австрия; пълна гама алуминиеви радиаторни профили, жични и керамични потенциометри от DAU – Австрия; светещи бутони, контактори и микропревключватели от RealTend – Тайван; пълна гама кабели от ConCab – Германия;
Метали - профили и листа от неръждаема стомана, алуминий, мед, месинг от фирма ThyssenKrupp – Германия;
Яхтинг – представител за България на BLADERIDER INTERNATIONAL Ltd-Австралия.
РОЯЛ ЯХТ
 
РУБИКОН ШИПИНГ ООД
 
Спедиция, логистика;
Превози на извънгабаритни товари със собствени превозни средства;
Речен и комбиниран транспорт суша – вода – суша;
Митническо представителство и митническо оформяне на документи;
Претоварни операции в пристанища Русе, Свищов и Лом.
РУБИШИПС ООД
 
Превози по р. Дунав;
Агентиране;
Брокераж;
Спедиция.
САТ СТАР КО ЕООД
 
САУТ ИЙСТ ЯХТИНГ ЮРЪП ООД
 
Оторизиран дилър на моторна ветроходна яхта MacGregor 26M,
производство на американската фирма MacGregor Yacht Corporation,
полския производител на поръчкови моторни
и ветроходни яхти Haber и на австрийския;
Предпродажбен, гаранционен и следгаранционен сервиз;
Брокераж, внос и продажба на нови и употребявани моторни
и ветроходни яхти и спортни лодки;
Наеми и чартиране.
САФИНАТ ЕВРОПА
 
Корабен мениджмънт;
Опериране, агентиране.
СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС АД
 
Контейнерно депо; много добри цени
за обработка на контейнери;
Първокласни мултифункционални складове
за общи и насипни товари, вкл. храни;
Освободено от мита и ДДС складиране;
Площи за инвестиции и производство;
Митническо агентиране, логистика;
Претоварване и преработка на стоки.
СД СТЪКЛОПЛАСТ – ЦАРЕВО
 
Лодки от стъклопластмаса от 2,85 до 11 м;
Корабно оборудване и др. промишлени
изделия от стъклопластика.
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

  
Участва в тристранния диалог и публично-частното партньорство
на национално и международно ниво в областта на водния транспорт.
Участва в: разработване на стратегии за развитие
на водния транспорт, речното и морското корабоплаване и свързаните
с тях услуги; въвеждане на най-добрите практики
в областта на безопасността и качеството на услугите
в корабоплаването; информационни и консултантски услуги
по безопасност, сигурност и опазване на околната среда
в областта на морското и речно корабоплаване.
СЕВЕР ЕКСПОРТ ООД
 
СЕНИ ООД
 
Kорабен сервиз – техническо и провизионно снабдяване,
корабни масла Mobil, кораборемонт, преустройство на кораби;
Доставка, консултация и монтаж на полимерни плъзгащи
лагери Thordon за винто-рулева група;
Официален дилър за корабни двигатели и резервни части
Volvo Penta и Suzuki Marine;
Индустриален сервиз – официален дистрибутор на уплътнения,
изолации, компенсатори Frenzelit, салникови набивки
ProPack, полимерни материали и ремонтни технологии Belzona;
Продажба на корабно и яхтено оборудване,
спасителни средства, спортни облекла и надуваеми лодки.
СИЙ ЛАЙН ООД
 
Спедиция;
Транспорт.
СИЙ ПАРТНЕР ШИПИНГ ЕООД
 
Агентиране;
Брокераж (сухотоварен и танкерен);
След 1999 г.:
Покупко-продажба на кораби;
Управление на проекти и консултантски услуги
в областта на морския транспорт;
Консултира клиенти в областта на морското право,
застраховането, арбитраж и обща авария.
СИЙ СПЕД ООД
 
СИЙ СЪРВИЗ ООД
 
СИЙБРИДЖ ЕЙДЖЪНСИЗ ЕООД
 
Линейно агентиране Yang Ming Line;
Комбинирани превози;
Транзитни операции.
СИЙГЕЙТ ВИХ ТРЕЙДИНГ И ШИПИНГ ООД – ВАРНА
 
СОЛВЕЙ СОДИ АД
 
“Солвей Соди” АД е един от най-големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света. Основни акционери - мултинационалната индустриална група «Солвей» със седалище в Брюксел и група «Шишеджам» със седалище в Истанбул.
„Солвей Соди” е разположено в промишлената зона на Девня, на 25 км от Варна, на 2 км от голямото морско пристанище Варна-запад. Заводът произвежда калцинирана сода – лека и тежка, насипна и опакована, както и сода бикарбонат. Годишният производствен капацитет е 1,2 милиона тона, от които 0,4 млн. тона лека и 0,8 млн. тона тежка сода. Калцинираната сода се използва основно за производството на стъкло, перилни препарати, в хартиената и в кожарската промишленост, в металургията. Около 95 % от произведената от “Солвей Соди” сода е предназначена за износ. Балканите, Русия, Средният изток, Средиземноморският басейн са основни дестинации, но на практика се изнася в целия свят - Южна Америка, Африка и Азия.
СПМ ИНСТРУМЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Доставка, монтаж, обучение и сервиз на комплексни диагностични прибори и on-line системи за следене състоянието на роторни машини;
Измерване и анализ на търкалящи лагери по метода на ударните импулси (SPM) и SPM Spectrum TM
Измерване на вибрации, съгласно ISO 2372 и ISO 10816;
Прецизен вибрационен анализ за откриване на различни машинни повреди чрез метод EVAMTM;
Изследване на резонансни явления и „критични скорости”;
Изследване на плъзгащи лагери чрез „Orbit analysis”;
Динамично балансиране на ротори на място в 1 и 2 равнини;
Лазерно центроване на валове чрез LineLaserTM – хоризонтални и вертикални;
Системи за непрекъснато следене състоянието на лагерите и вибрациите на турбокомпресорни агрегати;
Прибори за локализиране на механичен шум;
Лазерни системи Easy Laser® - центроване на валолинии, основни и дейдвудни лагери измерване на праволинейност, равнинност, перпендикулярност, успоредност, праволинейност на отвори, отвесност, центровка на стругове и др.
СТАРГЕЙТ МАРИТАЙМ ЕООД
 
Менинг агент на K-line Company.
СТЕОРА ООД
 
Контейнерни превози от и за България до и от почти всички
страни и пристанища по целия свят.
СТОПАНСКА КАМАРА – ВАРНА
 
Стопанската камара – Варна, създадена през 1982 г., е нестопанска организация, чийто членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност.
Една от главните цели на Камарата е да подпомага регионалното развитие, както и да подпомага и насочва разгръщането на стопанската инициатива и активност на членовете си за повишаване ефективността на цялостната им дейност и конкурентоспособност.
Стопанската камара – Варна, е колективен член на Българската стопанска камара, чрез която членува в Съюза на работодателските конфедерации в Европа, Международната организация на работодателите, и Международната организация на труда.
Стопанската камара защитава и координира интересите на работодателите на национално, индустриално, регионално и браншово ниво и подпомага фирмите членове за установяване на международни контакти и ефективно търговско коопериране.
СТУДИО МЕМ
 
Фотографско студио:
рекламна, модна, предметна фотография
Туризъм, реклама
ТАНК КАРГО СЪРВИС ООД
 
Превози на течни химикали и хранителни продукти
в танк контейнери, авто и жп цистерни;
Морски, автомобилен и въздушен транспорт
и спедиция на сухи товари;
Комбинирани превози.
ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД
 
Докови и кейови ремонти на кораби;
Корабостроене;
Преоборудване на кораби.
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ВАРНА

 
Квалификационна дейност: курсове за повишаване знанията и професионалната квалификация на ученици, студенти, специалисти със средно и висше образование, безработни; компютърно и езиково обучение, тематично-професионално обучение и по заявки на фирми;
Научно-техническа дейност: организира и координира научни, научно-практически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и обмяна на опит по актуални теми и проблеми на развитието на науката и техниката; научно-технически пътувания в страната и чужбина; разработване на регионални и международни програми и проекти;
Информационно-издателска дейност: интернет, електронна поща и други информационни източници; издава информационни бюлетини и тематични серии от списание “НТС”;
Експертно-консултанска дейност: консултации, експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане (извършва се от висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати).
ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД
 
Митническо представителство;
Контейнерни и автомобилни превози;
Пристанищно агентиране;
Менажиране на камиони;
Спедиция на товари и извършване
на вътрешен и международен превоз.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 
Специалности:
Корабостроене и морска техника – бакалавър със срок на обучение 4 г. + 1 г. за магистър, доктор - 3 г. след магистър. Възможно задочно обучение: магистър - 2 г. след бакалавър и доктор - 4 г. след магистър.
Корабни машини и механизми - магистър, със срок на обучение 5 г., в които се включват 3 месеца учебна плавателна практика, доктор - 3 г. за редовно обучение и 4 г. за задочно обучение след магистър
Провежда специализирано обучение за корабостроенето, кораборемонта, корабните машини и механизми и морските технологии;
Прилага съвременни форми на обучение при проектиране и строителство на кораби и морски съоръжения в съответствие с изискванията на класификационните организации и международните конвенции IMO, SOLAS, MARPOL
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 
Морски специалности:
Корабоводене – магистър със срок на обучение 5 години.
Експлоатация на флота и пристанищата – бакалавър със срок на обучение 4 + 1 г. за магистър.
Подготовка на специалисти – бакалаври и магистри за работа във водния транспорт; доктор – 3 г. редовно и 4 г. задочно обучение след магистър.
Повишаване квалификацията на инженерни кадри и технически лица във връзка постъпването им на работа в различни отрасли на морския бизнес като специалисти по експлоатацията на морския транспорт, мениджъри, оператори, експерти и инспектори по опазване на околната среда и чистотата на водите;
Провеждане на квалификационни курсове на различни категории морски лица в специален Морски квалификационен център, лицензиран от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД
 
Интернационална спедиторска
и корабна агенция.
ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ООД
 
„Транс-Мар Сървисиз“ ООД е единственият по рода си морски технически център, занимаващ се с внос, износ и търговия на едро и дребно с морски технически стоки, материали и консумативи за поддръжката на кораба, както в експлоатационни условия, така и по време на ремонтни работи. Фирмата е официален дистрибутор на фирмите Molyslip Atlantic Limited и CAMON Instruments and Meter Co. за страната. В складовете си разполагаме с голямо разнообразие от технически стоки, електрооборудване и навигационни пособия.
Във връзка с обслужването на клиентите си фирмата извършва корабно снабдяване във всички пристанища в България и порт Констанца, Румъния.
Внос и търговия с морски технически стоки;
Корабно снабдяване;
Спедиция;
Митническо агентиране;
Кораборемонт.
ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД
 
“Трансстрой - Бургас” АД има 70-годишна дейност. Фирмата е изпълнила редица строителни обекти с регионално и национално значение, като пристанища: Бургас, Несебър, Созопол, Атия др.; редица обекти в НХК, брегоукрепвания по Черноморието, сгради, жп линии, подлези, надлези.
Строителство и ремонт на транспортна инфраструктура; съоръжения за брегоукрепване, стопански, административни и жилищни сгради; хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения; електро- и тръбопроводни мрежи.
Производство на бетонни смеси, бетонни и стоманобетонни елементи.
Лабораторни изпитвания, отдаване под наем на строителна механизация и автотранспорт.
Дружеството разполага с бетонов и варов център, строителна лаборатория, железарска и дърводелска работилница, тежка и лека строителна механизация.
Дружеството разполага още и с кей с две корабни места (60 м + 100 м).
ТРИМПЕКС ЮНИОН ООД
 
Линейно агентиране;
Трампово агентиране;
Комплексно обслужване на кораба.
ТРИУМФ МЕРИТАЙМ К.А. ЕООД
 
Корабно агентиране, брокераж,
морски и стоков контрол.
P&I сървейор - като представител на няколко
P&I клуба за България. Обслужваме пристанищата
Варна и Бургас, а също и Констанца.
Спедиторски и митнически услуги.
Превоз на контейнери.
УАЙ БИ СИ ООД
 
Продажба и сервиз на нови гумени и RIB лодки,
моторни катери и яхти, мотори,
колесари, аксесоари, дооборудване.
УКРФЕРРИ
 
Морски превози.
УЛА ООД
 
Кораборемонт;
Корабостроене;
Проектиране, доставки на корабно оборудване.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД
 
УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ АД
 
Лизинг на: яхти и самолети, леки и търговски автомобили,
индустриално търговско и бизнес оборудване,
недвижими имоти;
Застраховане и финансови консултации.
УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

 
Морски, въздушен и сухопътен транспорт,
логистика, карго застраховки.
ФЕРИСПЕД
 
Превоз с контейнери.
ФИДЕЛИТАС ООД
 
Агент на Лойдс Лондон за България;
Количествен и качествен стоков контрол;
Морски сървеи;
Разследване на аварии;
Експертни оценки;
Уреждане на застрахователни щети.
ФИШ ПОРТ
 
Фиш порт управлява самостоятелно специализирано
пристанище в югозападната част на Бургаския залив.
ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
 
Корабен мениджмънт;
Брокераж;
Яхтено и корабно агентиране;
Морско консултиране;
Агенти по кораборемонт.
ФОНДАЦИЯ КОР КАРОЛИ
 
Поощряване развитието на българското ветроходство.
ХАЙДРОЛИФТ БЪЛГАРИЯ - АВ ЯХТС ЕООД
 
Официален представител за България и Румъния
на моторни лодки Hydrolift.
Продажба, сервиз и отдаване под наем
на моторни лодки.
ХЕРМЕС ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
 
ХИДРАВЛОН 1 ЕООД
 
Ремонт, възстановяване и сервиз на всякакво
корабно хидравлично оборудване като помпи,
цилиндри, разпределители и други.
ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД
 
Поддръжка на хидротехнически съоръжения;
Подводни ремонтни и инженерни дейности;
Подводно рязане на бетон и метал;
Подводно заваряване;
Подводно заснемане и документиране;
Хидрография и геодезия.
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ ЕООД
 
Финансиране на недвижими имоти, машини
и оборудване, коли, яхти и бизнес самолети,
както и на алтернативни енергийни източници.
ХОТЕЛ "БЕЛВЮ"
 
Неваканционни форми на туризъм –
конгресен, ловен, екотуризъм;
Яхтен туризъм – панорамни разходки, посещение
на двореца „Евксиноград“ по море; яхтени пикници,
седмичен круиз по българското Черноморие;
При едноседмичен престой в “Белвю” –
безплатна разходка с яхта.
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
И ПРОТОКОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
 
Организация на представителните мероприятия
с участие на военнослужещи на територията
на Варна и областта.
ЦИКОНИЯ ООД
 
Производство, сервизно обслужване и сертифициране
на всички видове пожарогасители и противопожарно
оборудване за морски и индустиални цели.
Съхранение, разфасовка и доставка на технически газове.
Проектиране и изграждане на пожарогасителни
и пожароизвестителни системи. Хидравлично и пневматично
изпитване на съдове и тръбопроводи под налягане.
Корабно снабдяване и услуги.
ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
 
Черноморската мрежа на неправителствените организации (ЧМНО) е сдружение с идеална цел, работещо в областта на околната среда и устойчивото развитие. Тя e независима, неполитическа, неправителствена, нестопанска доброволна асоциация на НПО от страните на Черноморския регион: България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.
Мисията на организацията е да съдейства за опазване и възстановяване на Черно море, включително Азовско море, и за устойчивото развитие на черноморските държави чрез отговорно ангажиране на неправителствените организации, правителствата, бизнес средите и други институции, както и на широката общественост.
ЧМНО е наблюдател към Истанбулската комисия, изпълнителен орган на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.
Организации от ЧМНО участват в изпълнението на регионален проект за намаляване на еутрофикацията в Черно море в рамките на инициативата за Стратегическото партньорство в Черноморския и Дунавския басейн на двете регионални програми. Организацията осъществява проекти в областта на международното управление на водите и свързаното с него законодателство на ЕС, кампании за обществено осведомяване по екологични въпроси, екологично образование, младежки дейности.
ЧЕРНОМОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ВОДОЛАЗНИ
СПУСКАНИЯ НА ПОТЪНАЛИ КОРАБИ
 
Водолазни курсове по системите CMAS и PADI;
Специални пакети за семейни спускания,
при особени изисквания, за VIP, начинаещи и опитни;
Специални спускания: потънали кораби,
пещерни спускания, нощни спускания,
спускане с лодка, дълбоководни спускания.
ЧЕРНОМОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
 
Сдружение “Черноморски център за екологична информация и образование” е самостоятелно сдружение с идеална цел на физически и юридически лица, регистрирано и осъществяващо дейността си в съответствие с действащото българско законодателство.
Сдружението работи за опазване околната среда, устойчиво развитие, утвърждаване духовните ценности на гражданското общество и социалната справедливост. То издирва, събира и дава гласност на информация за проблемите на околната среда в Черноморския регион, работи за повишаване на екологичната култура, екологичното образование и гражданското съзнание на населението в Черноморския регион; развива подходяща структура, механизми и практики за застъпничество и лобиране пред властите, бизнеса и други институции, участващи в процеса на вземане на решения, които засягат Черно море и устойчивото развитие на Черноморския регион.
ШИПТЕХНИКС ЕООД
 
Дистрибутор на продукти на фирмите Raymarine,
Navionics, KANNAD, NASA, President Electronics,
AC Marine, INTERPHASE, Wesmar;
Доставка и сервиз на корабно и яхтено
радиосвързочно и навигационно оборудване.
Радари, ехолоти, EPIRB, SART, AIS,GPS, VHF,
STV Sat, Navtex, автопилоти, ветромери,
жирокомпаси, антени, морски карти,
професионална риботърсеща апаратура.
Обучаващи тренажори по навигация и механика.
ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Гарантиране неприкосновеността на морските граници и суверенитета на страната в морските и пространства.
Съдействие за намаляване на вероятността от военен конфликт, формиране на доверие и сигурност в района, подпомагане дейността на граждански ведомства, организации и служби.
При възникване на локален конфликт ВМС отразяват нападенията от море, защитават морските превози, съдействат за недопускане на загуба на територия и въздействат по противниковите морски комуникации.
На Щаба на ВМС са подчинени Военноморската база – Варна, и Военноморската база - Бургас. В състава на Военноморската база – Варна, се включват корабни дивизиони и поделения за бойно и материално-техническо осигуряване.
ЮНАЙТЕД ГРУП ООД
 
ЮНИАГЕНТ ВАРНА ООД
 
Корабно агентиране
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС EАД
 
Холдингова компания – управление на дружества
в областта на транспорта и логистиката.
ЮНИМАСТЪРС ПИ ЕМ ЕЛ ЕООД 
 
Търговия с корабни и промишлени
химикали за почистване;
Водообработка;
Горивообработка;
Технически газове;
Фреони;
Корабни масла и греси;
Корабно снабдяване с хранителни,
технически и акцизни стоки;
Ремонт и съхранение на контейнери и кораборемонт;
Морско и пристанищно обслужване;
Корабно агентиране;
Митническо представителство;
Агентийски услуги;
Терминални операции;
Специализирани услуги.
ЮНИМАСТЪРС ФРЕЙТ ЕКСПРЕС ЕООД
 
Интегрирани въздушни, морски и автомобилни
транспортни услуги;
Митническо посредничество;
Складова дейност;
Локални доставки.
ЮНИТРАНС ООД
 
Международна спедиция и транспорт
ЮНИШИПИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
 
ЮРОГЕЙТ ЕООД
 
Управление на собствен логистичен парк.
ЮС-07 ООД
 
Официален представител
на Cruisers Yachts (USA) за България.
ЮТА ДИК ООД
 
Кораборемонт, такелаж,
товаро-подемни съоръжения.
ЯНИ ГЕОРГИЕВ КО
 
Кораборемонт.
ЯХТ ОФИС ЕООД
 
Яхтено оборудване – въжета, облекла,
надувни лодки, хардуер;
Спортни дрехи и аксесоари
на Marine Pool (Германия) и Harken;
Такелажи на Speuger (Германия),
специализирани въжета за яхти (Германия).
ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
на нови и употребявани яхти;
Възстановяване, ремонт и поддръжка
на моторни и ветроходни яхти;
Годишни ремонти по корпуса;
Монтаж на климатици, подрулващи устройства,
ел.лебедки и др.;
Осигуряване на места на обслужваните яхти;
Представител на: Volvo Penta, MAN - двигатели, HFL –
климатици и генератори, Schenker – watermakers,
Weber Motor, Lewmar, K?hler, Bombardier.
ЯХТ СЪРВИЗ ЕООД
 
Гаранционно и следгаранционно обслужване и сервиз
на моторни и ветроходни плавателни съдове;
Оборудване на всички видове яхти с навигационна техника;
Поставяне на подводни светлини и камери;
Поставяне на хидравлични платформи на кърмата;
Цялостно почистване на яхти;
Боядисване на подводната част;
Монтаж на LCD/DVD и др. техника;
Монтаж на климатици, хладилници, ледогенератори и др.;
Регистрация на яхти за плаване в териториални води;
Изваждане на акт за националност;
Сервиз на двигатели: Volvo Penta и Mercury.
ЯХТ ТРАНСПОРТ ЕООД
 
Международен автомобилен превоз на товари по всички
маршрути за пътувания, извършвани на територията
на общността съгласно разпоредбите на ЕИО;
Транспорт на моторни и ветроходни яхти.
Разполага с ремаркета за возене на едрогабаритна
и извънгабаритна техника и осигурява
сапаниране и ескорт на товари.
ЯХТЕН МАГАЗИН БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Официален дилър за България
на Bavaria Yachts;
Продава яхти и оборудване;
Яхт чартъри;
ЯХТЕН ЦЕНТЪР ВЪРБАНОВ ООД
 
Консултации, доставка, монтаж и сервиз на яхти;
Двигатели и оборудване на яхти;
Паркинг и магазин за лодки и оборудване.
ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ МАРИНА ДИНЕВИ
 
Модерен яхтен комплекс с капацитет за около 300 яхти.
Отлични условия за престой и домуване на яхти. Ползването на ток, вода, кабелна телевизия и интернет са само част от предлагания пакет услуги, свързани с експлоатацията и поддържането на яхтата.
Сигурността и спокойствието на посетителите, качеството на предлаганите услуги и опазването на околната среда са сред най-важните приоритети на марината.
На територията на Марина Диневи са създадени отлични условия за извършане на широка гама културни и спортно-развлекателни дейности, които превръщат мястото в център за активна почивка и развлечение.
ЯХТИНГ БГ ООД
 
Yachting Bg е официален представител за България на луксозните марки лодки – Azimut, Atlantis, Beneteau, Chaparral, Bavaria. Фирмата работи с водещи производители на аксесоари и яхтено оборудване – Volvo Penta, Glomex, Edelshtahl, Yachtcare, Nuova Clean, Marine business, Side power, Heku, Marinepool, Jabsko и др. Yachting Bg предлага още: професионална консултация при покупка, изгоден лизинг и застраховка, експресна регистрацията, лодкостоянки в български и чужди яхтени пристанища, гаранционна и следгаранционна поддръжка.
ЯХТКЛУБ КАПИТАН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА
 
Подготовка на състезателите по ветроходство;
Организиране на спортни състезания по ветроходство;
Създаване, обучение и поддържане на свои ветроходни отбори,
които представят клуба в страната и чужбина;
Организиране на школи и курсове за тренировъчна
и спортносъстезателна дейност по ветроходство.
ЯХТПОЙНТ БГ
 
P&E ПЕТЯ ХРИСТОВА
 
Официален представител за България и Румъния на Мarina System & Equipment;
Проучване, проектиране и изграждане на диги, яхтени пристанища и плаващи понтонни кейове;
Търговия и консултантски услуги за изграждане на кейове, съоръжения за сухо (“drive-on”) приставане, платформи за развлекателни и индустриални цели.
АВ ШИП МЕНИДЖМЪНТ
 
Корабен мениджмънт;
Разработване на Системи за безопасно управление
по изискванията на ISM, ISPS;
Флаг и клас менажиране;
Консултантска и сървейорска дейност;
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия);
Кораборемонт.
ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ ООД
 
Пристанищни услуги: пилотаж, товаро-разтоварни и логистични дейности, draft- survey, организация на морския трафик, използване на пристанищни буксировки и швартовки в пристанищата, корабостроителните и кораборемонтни заводи; консултации при строеж на нови пристанища или реконструкция в акваторията.
Изработване на експертни съвети и оценки по всички проблеми, свързани с пристанищната дейност.
Стратегическо бизнес консултиране: бизнес планиране, рипортинг пакет, консултации по общи мениджърски казуси както за морския бизнес, така и за производствени и търговски предприятия
ХАЙКАД ИНФОТЕХ ООД
 
Генерален представител на фирма Dassault Systemes
и продуктите CATIA, ENOVIA Smarteam в България

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.