Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
www.knigi-varna.com
Статии
Фирмата
“Солвей Соди” обяви резултат от 66,6 милиона лева за 2012 година 
   
Членовете на Съвета на директорите. От ляво надясно: Ерик Вандер Ворст, Спирос Номикос, Гийом Буко, Сабахатин Гюнчелер, Харолд дьо Лавле, Гизеп Сайън, Божидар Данев.
На 19 юни 2013 г. в “Солвей Соди” се състоя обикновено общо събрание на акционерите, ръководено от Гийом Буко – председател на Съвета на директорите на “Солвей Соди” и мениджър на Регионална бизнес единица „Основни химически продукти – Европа“ на Група „Солвей“. На събранието бе приет годишният финансов доклад на дружеството за 2012 г., в който се отчете нетна печалба от 66 565 224 лева, при печалба за 2011 г. от 10 109 236 лева. Общото събрание реши да изплати дивидент на стойност 66 514 181 лв. или 10,48 лв. на акция преди облагане, платими на акционерите от 19 юли до 31 декември 2013 г. във всички клонове на “Сосиете Женерал Експресбанк”. След тази дата дивиденти ще се изплащат по банков път или в седалището на компанията. Остатъкът от печалбата ще бъде прехвърлен към резервите на дружеството.
За 2012 г. беше характерна сложната икономическа и финансова среда в световен мащаб. При тези обстоятелства мениджмънтът на компанията насочи усилията си в две основни посоки: изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и прилагане на мерки с цел подобряване на оперативните разходи.
”Считаме, че 2012 беше една успешна година въпреки предизвикателствата в глобален план”, каза изпълнителният директор Спирос Номикос. ”Постигането на тези положителни финансови резултати се дължи основно на усилията на нашия опитен персонал, на пълноценното използване на капацитета на завода от страна на нашите основни акционери „Солвей“ и „Шишеджам“, както и на тяхната финансова подкрепа за изпълнение на амбициозната ни дългосрочна инвестиционна програма. Всичко това, заедно с предприетите необходими мерки, помогна на дружеството да постигне по-високи нива на конкурентоспособност. Изразено в цифри: през 2012 г. бяха произведени 1,448 млн. тона калцинирана сода и 22,8 хил. тона бикарбонат, нетните ни продажби се увеличиха с 15 % в сравнение с 2011 г. и достигнаха 390 млн. лева ”, завърши г-н Номикос.
През изминалата година над 40 млн. лева бяха вложени в поддръжка и директни инвестиции в „Солвей Соди“ и филиали. Друго постижение беше ресертифицирането до ноември 2015 г. на интегрираната система за управление на „Солвей Соди“, „Девен“ и „Провадсол“ по стандартите ISO 9001:2008 за качество, ISO 14001:2004 за околна среда и BS OHSAS 18001:2007 за здраве и безопасност.
Общото събрание на акционерите гласува промени в броя на членовете на Съвета на директорите от 8 на 7 души, освобождавайки от състава си Франк Шнайдер, който поема нови отговорности.
Виолета Таргова
 
Назад [ 21 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5726065

www.yachtsbg.com
www.prostori.com

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.