Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
www.knigi-varna.com
Статии
Сигурност
Проект: Създаване на условия за безопасен труд във фирма „Варна Меритайм ООД” 
   
На пресконференция беше представен проектът „Създаване на условия за безопасен труд във фирма „Варна Меритайм ООД”, който ще бъде реализиран на територията на Варна за една година. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд 2007-2013 по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” с обща стойност 73 216,08 лв.
 
„Варна Меритайм” ООД е предприятие от областта на кораборемонта и корабостроенето, утвърдено и добре известно в нашите и чуждестранни морски среди.  Европейският проект, по който се започва работа във фирмата, ще даде възможност на всички наети хора да работят в условия, подобрени по модерни европейски стандарти. Проектът ще обхване 63-ма работници и служители.
 
Проектът “Създаване на условия за безопасен труд във фирма „Варна Меритайм ООД”  предвижда обучение по безопасност на труда, купуване на колективни и индивидуални средства за защита. Предстои да се подобри производствения микроклимат в корпусен, механо-монтажен, стругарски и тръбен цех чрез монтиране на система за вентилация и аспирация.
 
За намаляване риска от трудови злополуки ще се прави периодично замерване на токсични и взривоопасни газове в затворените съдове, където се заварява в опасна среда. Подобряването на условията на труд цели да увеличи производителността на труда и да намали предпоставките за възникване на професионални заболявания.
 
Всички мерки по програмата “Създаване на условия за безопасен труд във фирма „Варна Меритайм ООД” ще бъдат взети след извършени вътрешнофирмени оценки и анализи.
„Реализирането на проекта ще издигне на качествено ново равнище условията за безопасен труд в предприятието и ще повиши конкурентоспособността на дружеството на национално и европейско ниво” – обяснява ръководителя на проекта Илзе Атанасова.
 
Трайният ефект от реализирането на европейския проект ще бъде изграждане на съвременни системи за трудови стандарти във “Варна Меритайм” ООД, които да гарантират безопасна и подобрена среда на работа на корабостроителите и кораборемонтчиците.
 
Назад [ 16 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5553319

www.prostori.com
The Marshall Islands Registry

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.