Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
www.knigi-varna.com
Статии
СО/Спасение
Отговор на НПО “Булсар” на позицията на Българската асоциация на собствениците на влекачи, относно дискусионната кръгла маса и приетия на нея меморандум 
   
До: г-н Пепайн Нюйтен – председател на БАСВ
За сведение на: г-жа Кристалина Георгиева – член на ЕК и адресантите, посочени
в придружителното писмо на БАСВ към  „Позиция на БАСВ...” и други адресанти;
                       
Уважаеми г-н Нюйтен,
 
Първо и преди всичко следваше да се съобразите с факта, че до този момент никой от участниците в дискусионната кръгла маса (ДКМ) не е получил комплект от материалите от форума, така че всякакви „след дискусионни” коментарии, отправени към подбрани адресанти, според нас са злонамерено тенденциозни.
Ръководството на „БУЛСАР” се запозна с цитираната по горе „Позиция ....” и не се изненада от приложения от Вас подход и отношение. Той има над седем годишна история, но досега първоизточникът на неверните твърдения не беше се индетифицирал пряко, както го сторихте Вие с посочения материал.
В целта на ДКМ изрично бе подчертано, че тя „е част от инициативата за изучаване опита на други страни с цел осигуряване на устойчиво развитие на националната система за хуманитарно морско спасяване (SAR)”, което явно не кореспондира с Вашите интереси и черноморска стратегия, в частност тази, която засяга българския отговорен регион.
Вашата „Позицията...” подтвърди съмненията ни за генератора на неверни и пагубни твърдения, за родната ни морска спасителна система, за националните и международните задължения на държавата ни, в сферата на морското спасяване. Горното е видно от Вашето послание, цитирам: „По отношение спасителните дейности (хуманитарни и имуществени) държавата има регулаторни, координационни и надзорни функции. Не бива да се смесва отговорността на държавата по осигуряване на спасяването със собствеността върху спасителните средства... край на цитата. По нататък се опитвате да укрепите позицията си със заплахата, че „закупуването на технически средства за спасяване ще доведе до ненужни допълнителни разходи на държавни средства” (каква загриженост!) и че „ще деформира пазара, което противоречи на основните принципи на ЕС”. Питаме Ви, а Румъния, Полша, Италия, Естония и т.н., не деформират ли евро пазара? Пазарът не само, че няма да се деформира, но Вие по косвен път искате да го монополизирате, използвайки БАСВ като щит. Изглежда нямате високо мнение за нашата интелигентност, за да ни пробутвате ефтини трикове. През последните години, не знаем случай на спасителни salvage операции, които да са провеждани от други фирми, освен Вашата, но Вие говорите от името на БАСВ, която според нас Ви служи като параван. Освен това при SAR операции, Вие нито веднаж не сте се включвали. Те са провеждани само и единственно с държавни технически средства и в някой от тях от или с участието на БУЛСАР.
Освен това, поднасяте материала си от името на БАСВ, но ръководството на „БУЛСАР”, счита, че членуващите в БАСВ организации: („Varna towage company”; БМФ; „Port Fleet-99”-Varna; и „Port Fleet”-Burgas) за да изразят своето становище, логично следваше да са запознати предварително, с Меморандума и най малко с Пленарния доклад. В този смисъл, на какво основание си позволявате да говорите и от тяхно име, след като те не са запознати с цитираните текстове?
Тази ни загриженост, не е случайна, защото проблема, който коментирате, не само, че е неверено интерпретиран, но той индиректно атакува системата за националната сигурност на страната, защото АСС е вторият ешалон към ВМС в случай на заплахи за сигурността на държавата или за ЕСС в кризистни ситуации, така че атаката Ви има много по широк периметър на негативно въздействие, но това явно нито Ви засяга, нито интересува.
Г-н Нюйтен, вие живеете и работите в България и следва да познавате и да се съобразявате с нейните закони. Клаузите в морско правните ни инструменти не кореспондират с Вашите твърдения. В пленарния доклад на ДКМ, изключително подробно (до баналност) се показа и доказа с конкретни цитати от национални и международни правни закони и конвенции, че държавата ни има сериозни конституционни, законови и конвенционални задължения за създаването и поддържането на такава служба. При това по време на дискусията, никой не оспори постановките, напротив бе изразено положително отношение за пространното и детайлно изследване на тематиката, включително и от авторитетни чуждестранни специалисти. Логично възниква въпроса: Защо Вашият представител не се включи в дискусията? Защо пред уважаваната международна аудитория не зададе въпросите, които сега представяте като пасторско послание? Как да разбираме Вашите твърдения, че не е нужно държавата да поддържа спасителни единици, след като това не се вписва включително и с реалната ситуация в редица европейски (Естония, Полша, Украйна, Румъния, Грузия и други извън ЕС), които не само че имат държавни морски спасителни структури, но и ги укрепват в разширен формат, както е законово постановено и у нас и не се притесняват, че може да “деформират” европейския пазар. Следват доказателства:
 
State SAR, OilPol and Salvage service of Poland.
Multi-purpose rescue vessel m/s „Kapitan Poinc”. Може да вземе до 200 души при спасяване
„Pasat” All weather conditions. Length-37 m. B-8.1 m, the ship can take 150 people on board. Speed of up to 24 knots;
 
Румъния
Румънската агенция за спасяване на човешкия живот по море (ARSVOM) – Констанца, е публична институция, със статут на юридическо лице. Според предмета на дейност, ARSVOM има следните задачи: а) изпълнява дейности, свързани със задълженията, които Румъния е поела като страна по международни конвенции и споразумения, по отношение на търсенето и спасяването на човешкия живот. ARSVOM е специален технически орган на Министерството на транспорта, строителството и туризма, чийто задължение е да се гарантира, търсене и спасяване на човешки живот по море (SAR) и интервенции по море при морското замърсяване с нефт (OPRC); б) изпълнява задачи, свързани с дейностите, включени в „Националния план за готовност, ответни действия и сътрудничество” в случай на морското замърсяване с нефт; в) изпълнява отговорни намеси в случай на замърсяване. На договорна основа, ARSVOM може също да изпълнява следните услуги: • търсене, помощ и спасителни операции на кораби; • отстраняване на погинали кораби и корабни останки; • водолазни услуги; • вътрешни и международни буксировки; • корабни ремонтни работи; • борба с пожарите;
• разбиване на ледове в пристанища и в плавателните канали;
 
Украйна
Многофункционален сп/к-б „Сапфир” (Украйна)
еднотипни с българския „Перун”
Посочените примери и дискусиите на форума, безспорно доказаха, че държавите едновременно с изпълнение на публично правните си задължения, се опитват да снежат разходите си, чрез разширено използване на специализираните си спасителни средства. Вие обаче се опитвате да ни натрапите становище, несъвместимо с държавните ни интереси, неадекватно на българското и международно законодателство и с националните и международните ни задължения. Този маниер не може да бъде приет по друг начин, освен като намеса във вътрешните работи на морската ни същност, опит за манипулиране на общественото мнение, вероятно с цел прокарване на някакви бизнес “salvage & towage” интереси, чужди на обществто и държавата ни.
All weather SAR boot “Patrol 150”, “Boomeranger C-1100 SAR RIB”-2012 г. (Украйна)
Г-н Нюйтен, ние българските специалисти в тази сфера не сме лаици, а ако някой ни разглежда като такива, би следвало да оцени собствените си достоинства през тази призма. Жалкото е, че разпространяването на посочените по горе твърдения, безнаказано водят към ликвидация на морските ни спасителни средства. За съжаление постигнахте значителни негативни успехи, сред нямащи нужната компетентност отделни хора край Вас и от висшия ешалон. Така например, бившия министър на транспорта, Петър Мутавчиев, в отговор на протест за снемане от дежурство на единствения многофункционален кораб „Перун”, написа „държавата не е задължена да поддържа за спасяване на имущество или предпазване на околната среда от замърсяване, собствени (държавни) средства за извършване на такава дейност” (писмо от МТ No:13-00-450-12.11.2007, стр.2). За съжаление има и други подобни примери и подобни изяви на държавни служители от ангажирани с дейността министерства, чийто ръководства ще сизираме персонално.
Многофункционален спасителен кораб „Светломор – 4” (Украйна) в строя от 201
Не намираме разлика между Вашите твърдения и изказването на г-н Мутавчиев, но той не разбира от морско спасяване, а копира Вашата философия, положила основите на ликвидация на държавната ни морска гражданска спасителна служба. Това донесе на страната ни сериозни материални, финансови и морални загуби, уронен бе нейния пристиж като държава изпълняваща коректно своите конвенционални задължения в отговорния си район, остави критичната морска инфраструктура без подобаваща защита и доведе морската спасителна служба до колапс.
В ОДИТа на ИМО по морските въпроси има следната фраза: ....... 8.1.28-Finding, Observation .1 „Констатира се, че държавата няма стратегия за изпълнение на поетите си задължения и отговорности, съдържащи се в задължителните инструменти на ИМО, по които тя е страна” (Audit of the Republic of Bulgaria-2008). Вие разбирате ли какво означава това?
Кой ще понесе отговорността за сегашното състояние не знаем, но мислим, че е време държавата да се вземе в ръце по този изключително важен проблем. Ключовата фраза „няма пари”, тук не работи, защото в същата ситуация морските спасителни служби по света изпълняват своя интернационален дълг, като се грижат за защитата на живота и на 10 – 15 000 български моряци. На форума ние посочихме философията за възстановяване на държавната ни морска спасителна служба по най икономичния начин, а Вие въпреки изреченото там, продължавате да натрапвате своето антибългарско верую, сякаш насреща си имате глупаци!
Rescuer „Кап.Кареев”, Русия, Черно море-нов  проект на база на типа „Перун” в строя от 2012 г.
Според пропагандирания от Вас подход, би следвало държавата да изостави конвенционалните си задължения и по същата логика, да замени полицията с охранителни фирми, армията с ловджийски дружинки, линейките на бърза помощ с маршрутки с по един доброволец от БЧК и тогава ще „цъфнем и вържем”.
По повод един отделен епизод на сагата със спасителния кораб „Перун” - имаме предвид скандалното му отдаване под наем на „Интернет агенция” ООД (фирма за която се говори, че един от собствениците се намира в затвор в Дубай, за трафик на наркотици, а друг се издирва от една черноморска държава за сериозни законови нарушения) научаваме, че по време на прехода от Индия до Дубай, на борда на „Перун” е бил г-н Pepping Robert Willem, за когото се мълви, че е Ваш зет. Такова присъствие на борда на този кораб е смущаващо и ни навежда на мисълта, че може би е изучавано състоянието на кораба, предвид непрекъснатите подхвърляния на бившия шеф на ИАМА – Николай Апостолов за неговата продажба и тезата: „има частни компании, които могат да заменят държавната структура” - теза, която той непрекъснато афишираше навсякъде, включително и пред медиите.
Ние се интересуваме дали е вярно, че посоченият господин е Ваш роднина и каква нужда е породила той да бъде на борда на „Перун”, нает от скандалната „Internet Agency”, виновна за сериозни финансови, материални и други щети на България, респективно на МТИТС. Нашето ръководство счита, че с отговор на въпросите, ще снемете евентуални съмненията за участие в някаква схема за използването на „Перун” по нечестен начин.
Казвате: „Недопустимо е да се смесват доброволческите дейности по  SAR с тези по спасяването на имущество”, и по нататък: „В тази  връзка следва да се имат предвид предписанията на Salvage Convention от 1989 г., подписана и  ратифицирана от България”.
Г-н Нюйтен, тази конвенция никъде не третира въпроса за социалния и/или професионален статут на спасителите. Освен това трудно може да повярваме, че не знаете, че едни от най добрите специалисти в морското спасяване са ... доброволци!
Надявам се, че не очаквате адресантите на които сте разпратили това послание да са невежи. Тогава какво разчитате да постигнете с тази фраза? Може би да докажете, че доброволците не ги бива за провеждане на имущественни спасителни операции или индиректно се опитвате да подскажете, че не познаваме този правен инструмент? И в двата случая грешите тотално, а ние ви уверяваме, че булсарци не са ... „yellow pages salvors“!
В посланието си до ДКМ, главен комисар Н. Николов – ръководител на основната структура в ЕСС по „Закона за защита при бедствия”, каза „Професионалния опит и интусиазъм на вашите доброволци са достоен пример за поддражание... ” . Такава оценка ни радва и задължава.
Веднаж засегнат от Вас въпросът за тази конвенция (ISC-89), бихме желали да Ви припомним някой постановки в нея, които доказват ролята и мястото на държавата при спасителни работи по море, а именно: а) чл.5. „Спасителни операции, контролирани от органи на държавна власт”. Там изрично е казано: „Тази конвенция не засяга никоя от разпоредбите на национален закон или международна конвенция, отнасяща се за спасителни операции изпълнявани от или под контрола на органи на държавна власт”; б) чл.9. Права на крайбрежната държава. „Нищо в тази Конвенция не засяга правото на крайбрежната държава относно предприемането на мерки в съгласие общоприетите принципи на международното право за защита на нейното крайбрежие или свързани с него интереси от замърсяване вследствие на морско произшествие...” 
 
Възниква и още един въпрос свързан с прилагане на Конвенцията, във връзка с извършена от Вашата компания спасителна операция, а именно: Salvage operation “Lady F”- DD: 27.08.2008.
Ние не се занимаваме с факта, че след сигнала за бедствие от „Lady F”, изп.директор на ИАМА-Николай Апостолов, вместо да изпълни разпоредбите на собственият им «Устройствения правилник», не изпрати намирашия се по близко и в готовност за незабавно действие, техен държавен кораб «Мизар», а ангажира Ваш влекач «Мултратаг» от Бургас, който както Ви е известно излезе с известно закъснение. Този ритуал нас не ни засяга, МТИТС има контролен блок и т.н. Нас ни интересува друго, а именно:
 
В тази salvage операция участват още: държавен спасителен катер, (Спасител 2) който е взел на борда си от морето 6 души от бедстващия екипаж и един гранично полицейски кораб - извършил асистиране за охрана на човешки живот. Въпросът ни е свързан със забележката Ви “да се имат предвид препоръките на Конвенция ISC-89, поради което и питаме: 1. Вашата компания която извърши спасяването, възстановила ли е разходите на държавните кораби участвали в операцията, съгласно КТК и конвенцията или горното е останало за сметка на държавния бюджет? 2. Получили ли са екипажите на двете държавни единици полагащото им се спасително възнаграждение? 3. Спазен ли е българския закон при разпределение на възнагражденията между корабособственика на спасителния кораб, Капитана и членовете на екипажа и другите правоимащи лица съгласно КТК, чл. 327, 328 ал. (1) и (2) и ISC-89? 4. Има ли брегови служители на ИАМА, които са получили възнаграждение за участие в операцията, а ако има кои са те? Ние имаме известна информация по случая, но ще Ви бъдем признателни, ако дадете публичен отговор на тези въпроси.
Карта – схема на цитирания случай
Схема на местопожението на спасителните единици и бедстващия кораб, обозначен с „+”. Видно е, че бедстващия кораб е на около 20 мили по близо до Варна и до дежурния спасител Мизар на ИАМА, който не е използван.
Толкова, до колкото Вашата стопанска дейност е конкретно свързана с търговското спасяване и провлачване (salvage/towage), а националната ни морска спасителна служба се явява пряк Ваш конкурент (най вече, многофункционалния кораб „Перун” - изключително подходящ за целите на търговско спасяване и влачене), и с цел да не се остава с погрешни впечатление мислим, че е добре да вземете отношение по горе коментираните въпроси. Това ще Ви помогне, за да не се пораждат съмнения за участие на Вашата компания и Вие лично като неин ръководител, в схема за конфликт на интереси и/или нещо много по сериозно.
Ръководството на НПО „БУЛСАР”, анализира постановките в „Позицията...”, и съпоставяйки ги с уравновесените и високо точни текстове в Меморандума стигаме до извода, че за пореден път се прави опит, да се внушават постановки, обслужващи само и единственно тесни фирменни интереси, противоречащи на действащото законодателство и против държавни и/или обществени интереси на Р.България.
Какво в същност ни внушавате чрез „Позицията...” ?
1. Индиректно подхвърляте, че на този форум е нямало „необходим, открит и конструктивен диалог между всички заинтересовани страни”. Да употребите такава фраза, когато през цялото време на форума представителят Ви е мълчал, е недостойно и обидно за всички участници. И най вече, не е верно, имаше откровенна и открита дискусия!
2. В Меморандума не се смесват хуманитарно с имущественното спасяване, както твърдите Вие, а се говори за „критичната инфраструктура”, което като човек в бранша следва да разграничавате и това не може да се смесва със salvage!
 
За това Ви отговарям с конкретен пример.
 
През 1997 година на кея в Бургас потъна кораба „Мехмет Аслан”. Той престоя на дъното почти година, без спасителната служба да може да го извади, а загубите на порта от неползване на това място надхвърлиха 300 000 Doll US. Министерството на  транспорта бе пренудено да извърши сложен маньовър за да използва интелектуалния и професионален капацитет на „БУЛСАР” и ние осъществихме: Пълно обследване, проектиране, прилагане на оригинална технология, публично обсъждане на проекта. Организирахме аварийна партия от доброволци (8 души, назначени временно на държавни длъжности) и при прилагане на публично-частно партньорство, извадихме кораба. Това беше операция за „ликвидация на погинала критична инфраструктура” (wreck removal), a не „salvage”.
Толкова до колкото идейния проект, предлаганата технология и ръководството на операцията бе осъществено от мен (в качеството ми на Salvage master), мога да заявя, че никой не получи каквото и да е било спасително възнаграждение или някакви материални облаги.
В същото време следва да се знае, че разтоварването и изваждането на кораба стана само за 23 дни. Приблизително по това време в Коломбо, Шри Ланка, световно известната и многоуважавана компания „Smit Tak International” (т.г., навършва 170 годишна история в бранша, на чийто действия съм се възхищавал),  проведе  подобна (refloating) операция на кораб „Leerort” при  приблизително еднакви обстоятелства, но за по дълъг период от време. (US Journal “International Tug & Salvage”, p.11- Nov./ Dec. 1998).
С горното искаме да подчертаем, само че:
•  Публично-частното партьорство действа, но то следва да се осъществява при условие на прозрачност, а не като параван на задкулистни сделки.
• Наставническите Ви указания са неподходящи за „БУЛСАР” и е крайно време да престанете да ни учите на неща, които знаем, не по зле от Вас.
 
След като лично аз съм проектирал и ръководил над 20 корабоподемни, спасителни операции, в нашия район, в Черно и Средиземно море и на река Дунав, както и много на брой провлачвания, не се ли чувствате неудобно да се държите наставнически с „Булсар” и с мен, като ръководител на тази алтруистична и патриотична организация в обществена полза.
 
Прилагам Ви снимков материал за посочените по горе операции:
м/к „Мехмет Аслан” изваден на кея Бургас
  
3. Предлагате „Да се създаде смесен център за SAR и Salvage и под център в Бургас”. Морският спасително-координационен център (МСКЦ) има конвенционално фиксирани функции и е крайно неподходящо да му се вменяват и други при това изключително сложни организационно, технологични и правни въпроси. Ние разбираме внушенията Ви, като една възможност за осигуряване на директен информационен достъп за сигнали за бедствия, което автоматично предоставя предимство за търговското спасяване (една от основните Ваши функции) на определен кръг от заинтересовани лица. Това не е подходящо, създава условия за нечестен уклон и се съмняваме, че това е  опит за прикриване на користни цели.
„Мехмет Аслан” в последен етап на изплаване.
Начален крен 85°
В Mеморандума ясно и точно е посочено, че центъра следва да бъде на по високо институционално ниво, като специализиран подцентър на националния такъв към ГД-ПБЗН. От гледна точка на субординацията на дейността в Единната спасителна система (ЕСС) на Р. България, не е толкова важно, кой ще го поддържа материално-технически и финансово.
Относно подцентъра в Бургас. Няма нужда от такъв, защото НСГП има  там регионален център (компетентен), на който при особени обстоятелства, могат да се предоставят такива функции, но явно не сте запознати с пълномощията на НСГП в регионалното споразумение между България и Турция в сферата на SAR и с черноморските страни изцяло.
На поканата Ви за съвместно участие в учението «БРИЗ 2012», отговорът е отрицателен. Явно, не разбирате философията на нашия отказ и ни предлагате елементарно присъствие. През последните години «БУЛСАР», на няколко пъти организира демонстративни тренировки и учения с международно участие. Използваха се самолети, вертолети, спасителни катери, водолазни екипи, учения на високо интелектуално и професионално ниво, а Вие ни предлагате да пратим доброволци на борда на Ваш влекач, чиято роля в учението е символична и елементарна.
Чрез Меморандума ние заявихме ясно, че наши морски и въздухоплавателни единици, човешки ресурс и технически средства няма повече да участват в никакви подобни мероприятия. Основанието за това е, че всички други участници разполагат с материален и финансов ресурс, докато булсарци, не само полагат доброволчески труд, но и заплащат всичките разходи за ГСМ и други присъщи тяжести от... собствените си джобове. Надявам се, че знаете как участват доброволците в повечето европейски страни (например Холандия или Норвегия да речем), но не знам дали има място по света, където доброволците освен да полагат доброволен труд и да поемат разходите за участието си в спасителни SAR операции! Ние обучаваме своите членове в организация, управление, планиране и реализиране на морски спасителни мероприятия. Нашите морски, въздухоплавателни и водолазни единици, оперативния планиращ орган, собствената ни комуникационна система с трицифрен номер са елементи на високо организирана собствена морско спасителна система.  В този смисъл поканата Ви към нас, изглежда крайно елементарна и неподходяща. Между доброволците ни има специалисти по SAR, Salvage, Towage, Wreck removal, капитани-пилоти и други.
Накрая ви прилагам пасаж от един действащ у нас SAR документ наречен „План за операцията по търсене и спасяване”, където в глава „Отговорност за търсене и спасяване”  е казано: Съгласно вписаните норми в ПОТС, следва да се има предвид, че:  (1) При осъществяване на своите функции персоналът, ангажиран в операции по търсене и спасяване, трябва да се съобразява с правните аспекти, изложени в ПОТС, в националното и международно законодателство и е длъжен да изпълнява своите задължения с достатъчно внимание, благоразумие и добра преценка.
(2) Ако лицата които осъществяват тези задължения, не съумеят да съобразят действията си с тях, възникват основание за търсене на различни видове юридическа отговорност.” Без коментар !
Толкова до колкото сме запознати с прилаганите срещу нас некоректни приьоми, предварително Ви информираме, че евентуално инсцениране на компромати с антихоландско съдържание, в обичайни сервилни медийни сайтове, са кауза пердута. Ние имаме приятели и съподвижници в Холандия и по целия свят, с които заедно „рамо до рамо” работим за изграждането на една високо хуманна доброволческа морско-спасителна система и разиграването на „анти-холандската” карта, не може да донесе дивиденти на тези, които биха се опитали да я употребят.
В заключение, настояваме да прекратите антибългарската си пропаганда по отношение на морската спасителна дейност, защото в противен случай, за защита на националната си кауза (тя и интернационална), ще потърсим подкрепа от официалните власти, НПО в страната и чужбина, ще дадем изключително широка публичност и ще предизвикаме международна дискусия и Ви уверявам, че ще получим справедлива подкрепа.
Вашия публичен отговор, ще бъде високо оценен.
За и по поръчение на УС на НПО „БУЛСАР”
кдп.Никифор Герчев, MNI, SM, MEENA
office@bulsar.org; rtd@bulsar.org
20 04 2012, Варна
 
Назад [ 8 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5783003

The Marshall Islands Registry
www.yachtsbg.com

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.