Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
www.knigi-varna.com
Статии
Морско образование
Водач на кораб до 40 БТ по море. Що е то... 
   
Защо в проекта на Наредбата за компететност на морските лица в Република България правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ по море” е изменена с „Водач на кораб до 40 БТ” ?
 
За да бъдат правилно разбрани мотивите на работната група за внасянето на това изменение, искам да направя една историческа ретроспекция по отношение на развитието във времето на правоспособността за управление на малките плавателни средства.
В Наредба 6 от 1969 г. правоспособността е „Водач до 10 БТ и мощност на двигателя 60 KW”.
В Наредба 6 от 1988 г. правоспособността е „Водач до 20 БТ и мощност на двигателя 100 KW”.
В Наредба 6 от 1999 г. правоспособността е „Водач до 20 БТ и мощност на двигателя 200 KW”.
В действащата към момента наредба от 2007 г. е запазена правоспособността от 1999 г.
Всичко изброено по-горе показва, че през годините изискванията на тази правоспособност са следвали и отчитали реалните обстоятелства, свързани с тенденциите в развитието и строителството на малките плавателни съдове. Паралелно с това са се увеличавали и изискванията относно обучението и придобиването на практически умения. В последните години все по-голяма популярност придобиват плавателни средства, предимно за спорт и развлечение, с тонаж между 20 и 40 БТ. За такъв тип кораб например към момента се изисква придобиване на правоспособност „Шкипер за спорт и развлечение до 300 БТ”. Предложената промяна отговаря на повишения интерес на морските лица, но и същевременно анализът на реда за придобиване на такава правоспособност показа, че ще се гарантира добра подготовка в рамките на съществуващите в момента курсове. Програмите на последните предвиждат не по-малко от 106 учебни часа обучение (теория и практика), а тематиката, заложена в програмите, дава добра теоретична и практическа подготовка и за такъв тонаж кораби. Също така искам да отбележа, че са запазени ограниченията, заложени като изискване в старата наредба, с което се гарантира безопасността.
К.д.п. Валентин Енчев
директор дирекция "Морска администрация - Варна"
Капитан на пристанище Варна
 
Назад [ 19 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5704853

www.prostori.com
The Marshall Islands Registry

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.