Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
Solvay Sodi
Абонамент

   Срещу бурите има
   само едно спасение
   "Морски свят"

     В средата на лято 2003 излезе от печат първият брой на възобновеното
след дванайсет години списание "Морски свят".
И тогава, и днес "Морски свят" си остава единственото българско
списание, посветено изцяло на морето.
     Списанието е луксозно и пълноцветно.
     Разпространява се в София, Черноморието и страната.

     АБОНАМЕНТ за 2009 година:

     6 книжки - 24 лева
     12 книжки - 48 лева /с ДДС/

     Това може да стане и в редакцията на списанието - Фестивален и
конгресен център, стая 112 или да си поръчате абонамент
на тел.: 052/ 608 472.
Издател:   Петър Тодоров   


Име* 


Фамилия* 


ЕГН 


Пощенски код* 


Община* 


Селище* 


Улица* 


Бл., вх., ет., ап.* 


Телефон 


e-mail* 


Вид на изданието* 

Книжно (печатно)
Електронно (online WEB)

Период на абонамента* 

1 мес.3 мес.6 мес.12 мес.

Начин на плащане* 

 В брой в редакцията
 С платежно нареждане
 С пощенски запис

Данни за платежно плащане:
Абонамент в лева:
Обединена Българска Банка, Банкова сметка: BG39UBBS80021020269418, Банков код: UBBSBGSF,
ДДС Сметка: BG67UBBS80029043601119

Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5776697

The Marshall Islands Registry
www.yachtsbg.com

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.