Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

БУЛТЕСТ 2004 ООД
 
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия;
контрол на заваръчни шевове и детайли);
Магнитна и цветна дефектоскопия.
БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Изготвяне и представяне пред компетентните държавни органи на становища и предложения по проекти за нормативни актове и решения в области, засягащи развитието на икономическите връзки между двете държави;
Водене на доброволен регистър на компаниите и организациите с интереси за развитие на бизнес в България и в Румъния;
Предоставяне на информация и консултации в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство на България и на Румъния;
Поддържане на собствена информационна система за пазарна, фирмена, търговска и др. информация;
Подкрепа за осъществяване на междуфирмени търговски връзки, фирмени презентации, смесени компании;
Организиране и провеждане на специализирани изложения и други експоинициативи; провеждане на търговски мисии и кооперационни борси в Румъния и България, както и в трети страни, и подкрепа на компаниите за участието им в тези прояви;
Разработка и управление на собствени и партньорски проекти в областта на икономическото развитие и трансграничното сътрудничество;
Извършване на дейности за професионално развитие и обучение чрез организирането на конференции, курсове, семинари и др. по теми от взаимен интерес;
Издателска дейност: каталози, наръчници, информационни бюлетини и т.н.
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Регистрация на фирми;
Издаване на сертификати и референции за статута на български търговци;
Издаване и заверка на външнотърговски документи –
сертификати за произход на стоки, експортни фактури,
заверка на подпис върху декларации, пълномощни,
договори, ценови листи, заверка на покани декларации
за бизнес пътуване на чужденци в България;
Издаване на сертификат за форсмажор;
Издаване и гарантиране на карнет АТА;
Информация, консултации и обучение по мениджмънт на проекти;
Издаване на удостоверения за електронен подпис;
Изработване на индивидуални е-бизнес стратегии; B2B; B2C; B2A;
Консултации относно електронната търговия;
Записване за участие в панаири и изложения в България;
Изготвяне на специфични договори във външноикономическите
отношения (покупко-продажба, внос-износ, бартер,
консигнация, лиценз, реекспорт, комисионен договор и др.);
Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар;
Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната;
Изготвяне на бизнес планове и проекти, включително и при кандидатстване за кредити;
Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал;
Анализи, експертизи и препоръки за обновяване на съществуващи производства;
Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите;
Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица;
Консултации, свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина;
Изготвяне на документи за създаване на български фирми в чужбина;
Консултации по правни, финансови, банкови, застрахователни и други въпроси;
Информация за състоянието на международни стокови пазари и цени;
Обслужване на фирмите за осъществяване на външнотърговска дейност;
Преводи и легализация на документи (фирмени и частни);
Заверка на документи в министерства, ведомства, Консулския отдел
при МВнР и чуждестранни мисии в страната;
Външнотърговски консултации;
Митнически консултации;
Данъчни консултации.
БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР АД
 
Класификация и надзор на новостроящи се кораби
и кораби в експлоатация;
Прегледи по упълномощаване от морски администрации;
Консултантски услуги по системи за управление
на качеството в съответствие с ISO 9000.
БЮРО ВЕРИТАС
 
ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
 
Поддържане Търговския регистър на Българската
търговско-промишлена палата;
Издаване на сертификати за произход, сертификати
за форсмажор и заверка на търговски документи;
Издаване на удостоверителни документи за визи
във връзка с бизнес пътувания в България;
Организиране на семинари и обучения за професионална
квалификация и бизнес култура;
Организиране на бизнес мисии, презентации,
участие в панаири и изложения;
Консултации по търговскоправни и митнически въпроси;
Консултации по интелектуална собственост;
Консултации по внедряване на системи за управление
на качеството ИСО 9000;
Консултации по международни проекти и програми;
Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН;
Арбитражен съд на БТПП.
ГЕРМАНИШЕ ЛОЙД БЪЛГАРИЯ ООД
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА РЕКА ДУНАВ” – РУСЕ

 
Предоставя цялостна хидротехническа, хидроложка
и метеорогична информация за р. Дунав;
Извършва аварийно-спасителна, съдоподемна,
водолазна и драгажна дейност;
Предлага транспортни услуги със собствен флот.
КОРАБЕН ИНЖЕНЕРИНГ,
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ООД

 
Инженерингова компания в сферата на корабните дейности
по строителство на нови кораби;
Реконструкция и модернизация на съществуващи кораби;
Корабни технологии и изделия;
Конвенции и правила.
КРАСИО ЕООД – ВАРНА
 
Оторизирани радиосървейори от ИА МА и много класификационни
организации: BV, GL, DNV, NKK, LR;
Сървей и инсталация на корабно радио- и навигационно обзавеждане: GMDSS радиообзавеждане, АИС транспондери, спътниково комуникационно оборудване, навигационна техника;
Одобрена фирма за извършване на годишни проверки на EPIRB адиобуйове;
Продажби, монтаж и сервиз на морските продукти на “ACR Electronics” - САЩ: радиобуйове, радартранспондери, AIS транспондери, ECDIS, VDR; “Netwavesystems” - Холандия: VDR, s-VDR; “Interschalt” – Германия: VDR, s-VDR; “COMAS” – Гърция, s-VDR;
ITU – публикации (нови издания).
СПМ ИНСТРУМЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Доставка, монтаж, обучение и сервиз на комплексни диагностични прибори и on-line системи за следене състоянието на роторни машини;
Измерване и анализ на търкалящи лагери по метода на ударните импулси (SPM) и SPM Spectrum TM
Измерване на вибрации, съгласно ISO 2372 и ISO 10816;
Прецизен вибрационен анализ за откриване на различни машинни повреди чрез метод EVAMTM;
Изследване на резонансни явления и „критични скорости”;
Изследване на плъзгащи лагери чрез „Orbit analysis”;
Динамично балансиране на ротори на място в 1 и 2 равнини;
Лазерно центроване на валове чрез LineLaserTM – хоризонтални и вертикални;
Системи за непрекъснато следене състоянието на лагерите и вибрациите на турбокомпресорни агрегати;
Прибори за локализиране на механичен шум;
Лазерни системи Easy Laser® - центроване на валолинии, основни и дейдвудни лагери измерване на праволинейност, равнинност, перпендикулярност, успоредност, праволинейност на отвори, отвесност, центровка на стругове и др.
ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД
 
Поддръжка на хидротехнически съоръжения;
Подводни ремонтни и инженерни дейности;
Подводно рязане на бетон и метал;
Подводно заваряване;
Подводно заснемане и документиране;
Хидрография и геодезия.

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.