Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АКВАРИУМ - ВАРНА
 
Богата експозиция от сладководни и морски видове;
Зала с декоративни рибки;
Богата колекция от океански раковини и препарирани животни;
Стари рисунки на безгръбначни животни.
АСЕН КОЖУХАРОВ И ПАРТНЬОРИ ЕООД
 
Обучение и разработка на технологии за композитни материали;
Продажба на машини и оборудване за композитни материали.
БУЛТЕСТ 2004 ООД
 
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия;
контрол на заваръчни шевове и детайли);
Магнитна и цветна дефектоскопия.
БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Изготвяне и представяне пред компетентните държавни органи на становища и предложения по проекти за нормативни актове и решения в области, засягащи развитието на икономическите връзки между двете държави;
Водене на доброволен регистър на компаниите и организациите с интереси за развитие на бизнес в България и в Румъния;
Предоставяне на информация и консултации в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство на България и на Румъния;
Поддържане на собствена информационна система за пазарна, фирмена, търговска и др. информация;
Подкрепа за осъществяване на междуфирмени търговски връзки, фирмени презентации, смесени компании;
Организиране и провеждане на специализирани изложения и други експоинициативи; провеждане на търговски мисии и кооперационни борси в Румъния и България, както и в трети страни, и подкрепа на компаниите за участието им в тези прояви;
Разработка и управление на собствени и партньорски проекти в областта на икономическото развитие и трансграничното сътрудничество;
Извършване на дейности за професионално развитие и обучение чрез организирането на конференции, курсове, семинари и др. по теми от взаимен интерес;
Издателска дейност: каталози, наръчници, информационни бюлетини и т.н.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 
Сдружение на български граждани и организации с цел развитие
и просперитет на водолазното дело;
Чрез своите клубове обучава водолази и водолазни инструктори;
Притежава изключителни права да издава водолазни
сертификати с международна валидност от името на CMAS.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА МОРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
  
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Регистрация на фирми;
Издаване на сертификати и референции за статута на български търговци;
Издаване и заверка на външнотърговски документи –
сертификати за произход на стоки, експортни фактури,
заверка на подпис върху декларации, пълномощни,
договори, ценови листи, заверка на покани декларации
за бизнес пътуване на чужденци в България;
Издаване на сертификат за форсмажор;
Издаване и гарантиране на карнет АТА;
Информация, консултации и обучение по мениджмънт на проекти;
Издаване на удостоверения за електронен подпис;
Изработване на индивидуални е-бизнес стратегии; B2B; B2C; B2A;
Консултации относно електронната търговия;
Записване за участие в панаири и изложения в България;
Изготвяне на специфични договори във външноикономическите
отношения (покупко-продажба, внос-износ, бартер,
консигнация, лиценз, реекспорт, комисионен договор и др.);
Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар;
Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната;
Изготвяне на бизнес планове и проекти, включително и при кандидатстване за кредити;
Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал;
Анализи, експертизи и препоръки за обновяване на съществуващи производства;
Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите;
Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица;
Консултации, свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина;
Изготвяне на документи за създаване на български фирми в чужбина;
Консултации по правни, финансови, банкови, застрахователни и други въпроси;
Информация за състоянието на международни стокови пазари и цени;
Обслужване на фирмите за осъществяване на външнотърговска дейност;
Преводи и легализация на документи (фирмени и частни);
Заверка на документи в министерства, ведомства, Консулския отдел
при МВнР и чуждестранни мисии в страната;
Външнотърговски консултации;
Митнически консултации;
Данъчни консултации.
БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД
 
Организиране и ръководене курсове, семинари;
Обучение за придобиване на квалификация
и повишаване на квалификация;
Разработване на научноприложни проекти;
Консултантска дейност;
Издателска и рекламна дейност.
ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР ЕООД
 
Внос и доставка на водолазна екипировка;
Водолазни курсове по международните
системи NAUI, CMAS, IDA;
Водолазни спускания.
ВАРНА МАРИЙН ООД
 
ИМО дистрибутор от 1996 г.;
Навигационни карти и публикации;
Корабни и яхтени дневници;
Карти и публикации за морски яхти;
Корекции на адмиралтейски и яхтени карти;
Български и международни морски публикации -
до всяка точка на света;
Девиации;
Доставка, сървей и ремонт на магнитни компаси;
Опитни морски консултанти;
Подбор и обучение на екипажи.
ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ
“СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ”

 
След VІІ клас - срок на обучение 6 години,
ІІІ степен на професионална квалификация:
корабоводене - морско; корабни машини и механизми.
След VІІІ клас - срок на обучение 5 години,
ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация:
корабостроене; експлоатация на пристанищата и флота;
електрообзавеждане на кораба.
След VІІІ клас - ІІ степен на професионална квалификация:
професия корабен монтьор: ремонт на кораба, корабни машини
и механизми, корабни тръбни системи и корабостроене;
професия електромотньор: специалност електрообзавеждане на кораба.
ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
 
Поддържане Търговския регистър на Българската
търговско-промишлена палата;
Издаване на сертификати за произход, сертификати
за форсмажор и заверка на търговски документи;
Издаване на удостоверителни документи за визи
във връзка с бизнес пътувания в България;
Организиране на семинари и обучения за професионална
квалификация и бизнес култура;
Организиране на бизнес мисии, презентации,
участие в панаири и изложения;
Консултации по търговскоправни и митнически въпроси;
Консултации по интелектуална собственост;
Консултации по внедряване на системи за управление
на качеството ИСО 9000;
Консултации по международни проекти и програми;
Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН;
Арбитражен съд на БТПП.
ВЕТРОХОДНА ШКОЛА „КАРЕЛА“
 
Курсове за водачи на кораби до 20 БТ;
Обучение по ветроходство;
Учебни плавания по Черноморието и другите морета;
Участия в плавания и регати.
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ”
 
ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” е най-старото техническо учебно заведение в България. През своята 127-годишна история се е утвърдило като най-авторитетния център за морско образование и подготовка на морски кадри. Придобитата професионална квалификация е с международно признание. Училището е с присъден сертификат ISO9001:2000 за управление на качеството за подготовка на кадри по корабоводене и експлоатация на кораби от ВМС по специалност „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС” и за гражданското корабоплаване. Притежава институционална и програмна акредитация по всички специалности. Понастоящем ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” включва в състава си три основни звена: два факултета и Департамент за следдипломна квалификация.
Факултет „Навигационен” провежда обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” по специалностите: „Корабоводене”, „Речно корабоплаване”, „Корабна радиоелектроника”, „Технология и управление на флота и пристанищата”.
Факултет „Инженерен” провежда обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” по специалностите: „Корабни машини и механизми”, „Електрообзавеждане на кораба”, „Технология на кораборемонта”.
Департаментът за следдипломна квалификация провежда курсове за придобиване и повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи и граждански лица.
ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР АРАПЯ
 
Курсове – CMAS;
Подводни разходки;
Посещение на потънали кораби;
Нощни спускания;
Подводно-техническа дейност.
ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР ВОДАСПОРТ
 
Водолазни спускания;
PADI водолазни курсове;
Водолазни пътувания;
Тренинг подводна апнеа;
DAN Oxygen тренинг;
Тренинг Emergency First Response;
Екипировка за подводни спортове и сервиз
на APEKS, SUUNTO, AQUA LUNG;
DAN/Divers Alert Network – специализирани
водолазни застраховки.
VODASPORT е тренировъчен и информационен център
на International DAN – Divers Alert Network
ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ
 
ДАЙВ ПРО ООД - СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ВОДОЛАЗНА ФИРМА

 
Инженеринг на хидротехнически съоръжения;
Всички видове подводни технически дейности;
Водолазни курсове, издаване на сертификати;
Водолазна екипировка Scubapro.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
 
Специалности „Туризъм“,
„Международни икономически отношения“;
Колеж по туризъм.
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
“ЧEРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” (ВСУ)
ИНСТИТУТ ПО МОРСКО ПРАВО И ЛОГИСТИКА (ИМПЛ)
 
ИМПЛ организира и провежда научноприложни изследвания в областта на морското право и логистиката. Координира и участва в технологичния трансфер на научноприложни резултати и изследвания между заинтересовани институции.
Взема участие в национални и трансгранични проекти.
ИМПЛ участва в учебния процес на ВСУ, като организира обучението на студентите в специализиращия модул по морско право към Юридическия факултет на ВСУ; провежда специализации (индивидуални и колективни, в облaстта на морското и речното право и морските застраховки); организира магистърски форми на обучение; провежда обучение на докторанти на самостоятелна подготовка.
ИМПЛ изгражда специализирана база данни, обслужващa заинтересовани лица и организации в предметната област.
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН
 
Институтът по океанология при БАН е основан през 1973 г. и от тогава извършва изследвания и експертизи в областта на физиката, химията, геологията, биологията и екологията на морето, хидродинамиката и литодинамиката на бреговата зона, морски инженерно-геоложки проучвания и картиране на морското дъно, консултантска и експертна дейност, ОВОЗ и подготовка на висококвалифицирани специалисти и докторанти в областта на океанологията.
Институтът разполага с отлично оборудван научноизследователски кораб “Академик” с възможности за провеждане на комплексни експедиции както в региона на Черно море, така и в Световния океан. Институтът разполага и с изследователска подводница РС-8 за обследване на морското дъно и на потънали обекти до дълбочини от 250 м.
На брега на морето до с. Шкорпиловци е разположен научноизследователският полигон на института, който се състои от апаратурен корпус с лаборатории, семинарна зала, работни кабинети и стаи за отдих и изследователска естакада с дължина 230 м (до дълбочина на морето 5,5 м) и височина 7 м над морското ниво. Полигонът е предназначен за комплексно изучаване процесите на взаимодействие на атмосфера – хидросфера - литосфера.
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ
 
Лаборатории по хидробиология и ихтиология,
осъществяващи постоянен екологичен
мониторинг на Черно море;
Единствената в Черно море генетична лаборатория
за анализ на риби и нерибни продукти;
Оценка на рибни запаси и делфини;
Марикултури;
Библиотека с над 24 000 тома морска биологична
и научнопопулярна литература.
ИНСТИТУТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА (ИХА)
КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
 
Институтът по хидро- и аеродинамика е основан през 1976 г. Той е бюджетна организация със статут на постоянно научно звено към Българската академия на науките (БАН).
Институтът извършва научни изследвания с фундаментален и приложен характер и моделни изпитания в следните области:
Корабна хидродинамика и аеродинамика - проектиране и оптимизиране на корабни форми и винтове;
Воден транспорт и корабоплаване;
Океанско и брегово инженерство;
Военноморска и отбранителна промишленост;
Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
Морски информационни технологии.
ИХА има добре развита изследователска инфраструктура, която включва:
експериментални вълнови басейни и кавитационна и аеродинамична тръби, открита акватория, оборудвани със съвременна измервателна и изчислителна техника за хидродинамични и аеродинамични моделни изследвания;
лаборатории за разработване и изработване на измервателни средства и средства за автоматизация на експеримента, за проучване и развитие на електронна и изчислителна техника и софтуер;
бази данни с резултати от моделни и пълномащабни измервания и изчисления;
висококвалифициран и опитен инженерно-изследователски състав.
ИХА извършва прецизно и качествено изработване на модели на кораби, винтове, рибни ферми, морски надводни и подводни конструкции и обекти;
разнообразни инженерни конструкции от дърво, метал, пластика.
КАПИТАН ЙОРДАНОВ ЕТ
 
Девиации и ремонти на магнитни компаси;
Посредническа агенция за набиране на морски специалисти;
Курсове за яхтсмени и моряци,
Навигационни карти и публикации;
Корабни и яхтени дневници;
Карти и публикации за морски яхти;
Корекции на адмиралтейски и яхтени карти;
Корабни ходови и скоростни изпитания;
Консултации, курсове и семинари.
КОРАБЕН ИНЖЕНЕРИНГ,
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ООД

 
Инженерингова компания в сферата на корабните дейности
по строителство на нови кораби;
Реконструкция и модернизация на съществуващи кораби;
Корабни технологии и изделия;
Конвенции и правила.
МАРИНА СИСТЕМС
 
Проучване, проектиране и изграждане на диги,
яхтени пристанища и плаващи понтонни кейове.
Официален представител на Poralu Marine;
Изключителен представител за България на Princess Yachts,
Великобритания, ветроходни и моторни Jaenneau, Франция
и лодките Wind Boat;
Изключителен представител за България
на извънбордовите двигатели Mercury;
Водолазни курсове на Diving BG по учебните системи
на PADI, IANTD, NAUI Tech, GUE и DIR.
МОРСКИ КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНА
 
Водолазно обучение: по българска система;
по системата на Световната федерация по подводна дейност;
Курсове по придобиване на правоспособност
“Водач на плавателен съд до 20 БТ”;
Детски морски училища;
30 % от получените обучителни такси са за подготовка
на безработни млади хора и младежи без родители.
НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
И ПЛАНЕТАРИУМ “Н. КОПЕРНИК”
 
Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Н. Коперник” е първият в България астрономически комплекс, състоящ се от планетариум, обсерватория и кула на Фуко.
В звездната зала на планетариума с 80 места се изнасят лекции, запознаващи посетителите с Вселената. Върху купол с диаметър 10,5 метра се проектират 5500 звезди, Слънцето, Луната и планетите.
В обсерваторията има телескопи за наблюдения на небесните тела. Те са разположени в куполи и на наблюдателна площадка.
В единствената на Балканите кула на Фуко е монтирано махало на Фуко, с което се демонстрира околоосното въртене на Земята.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПО ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
 
В рамките на НТСТ е изградена система за обучение на водачите и операторите в автомобилния и железопътния транспорт, с връчване на международни документи за извършване на пътнически и товарни превози, включително отделен курс по превоза на опасни товари. В клуба “Млад моряк” се организира обучение на кадри за водния транспорт.
Специалисти – членове на НТС, по транспорта взеха участие в реализацията на редица крупни транспортни проекти, като: “Изграждане на фериботната връзка Варна – Иличовск”; “Удвояване, електрификация и автоматизация на железопътните линии”, “Строителство на автомагистрали и мостове”; “Модернизация на морските и речните пристанища”; “Внедряване на съвременни технологии, техника и системи за управление”; “Стратегии и програми за развитие на транспорта”.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРАБ
„ПРОФ. АЛ. ВЪЛКАНОВ“

 
Възможност за извършване на стопанска дейност.
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ (НСБС)
 
Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) е учредено през 1992 г. със следните основни цели: да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина; да усъвършенства правната база на спедицията в България; да издига реномето на спедиторската професия като: разработва критерии за достъп до спедиторската професия; внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от спедиторите - членове на НСБС, услуги; приема и контролира спазването на Професионалния кодекс от своите членове; организира професионалното обучение и квалификация на спедиторските кадри.
Към май 2007 г. в НСБС членуват 75 спедиторски фирми (с българско и чуждо участие), които съвкупно извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги в България. Спедиторските фирми - членове на НСБС, реализират над половината от приходите и 83 % от брутната печалба в спедиторския бранш.
От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.).
От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при взимането на решения от Европейската комисия, засягащи транспортната политика на Общността.
Само спедициите - членове на НСБС, са оторизирани да ползват утвърдените в международната търговия документи на ФИАТА - мултимодалния коносамент (FIATA FBL), спедиторския реципис (FIATA FCR), складовата разписка на ФИАТА и др.
НСБС участва активно в усъвършенстването на правната база на международния транспорт и спедицията в страната и в чужбина, както и във формирането на транспортната политика на България. С предприетите активни действия и инициативи сдружението има съществен принос за създаването на пазарноориентиран бизнес климат в България, особено по отношение на българското фискално, митническо и външнотърговско законодателство.
През 1996 г. НСБС подготви и издаде на три езика ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ и ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ на НСБС, които регламентират задълженията и отговорностите на страните по спедиторския договор.
Съвместно с реномирани български и международни застрахователи сдружението разработи и внедри ЗАСТРАХОВКА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА СПЕДИТОРА по споменатите ОБЩИ УСЛОВИЯ, която от 1.04.1998 г. е задължителна за спедиторските фирми - членове на НСБС.
НСБС разработи и въведе през 2000 г. система за професионално обучение и квалификация на спедиторските кадри. Преминалите успешно обучението получават международно признати дипломи за професионална компетентност по стандартите на ФИАТА.
Сдружението обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателят получава:
гаранция за компетентност и високо качество на услугите;
финансова стабилност и търговска етика на спедитора;
ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в общите условия на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента;
гаранция за защита интересите на клиента и за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на спедитора”.
Основната цел и насока за бъдеща дейност на НСБС е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална логистична стратегия, както и да работи за ускорената и безпроблемна интеграция на България в Европейския съюз.
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ЧЕРВЕН КРЪСТ
 
Младежки червен кръст;
Водно спасяване;
Подготовка на населението за бедствия, аварии и кризисни ситуации;
Социално-помощна дейност;
Първа долекарска помощ.
ПОДВОДЕН КЛУБ “НЕПТУН”
 
Обучение;
Спортно-състезателна дейност;
Подводни експедиции;
Аварийно-спасителни мероприятия.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОРСКО
КОРАБОПЛАВАНЕ И РИБОЛОВ
“СВЕТИ НИКОЛА” - БУРГАС
 
Изучават се следните специалности:
Корабоводене – морско;
Корабни машини и механизми;
Електрообзавеждане на кораба;
Експлоатация на пристанищата и флота;
Експлоатация и поддръжка на хладилната техника
в хранителната промишленост;
Промишлен риболов и аквакултури.
МКЦ провежда квалификационни курсове за морските лица.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО
КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ - РУСЕ
 
Прием на младежи и девойки след завършен VIII клас по следните специалности: корабоводене – речно, корабни машини и механизми, електрообзавеждане на кораба, корабостроене.
В Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване е въведена Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2000.
Издаваните документи за правоспособност се признават от Международната морска организация IMO, което дава право на учениците да плават на кораби под наш и чужд флаг.
РЕМТЕХНОЛОДЖИ ООД
 
Специализиран ремонт и заварка на чугуни,
корпусни детайли (глави, картери, блокове и др.)
по технология и консумативи - Castolin Weld Iron – студен
и горещ метод с гаранция на ремонта до 2 г.;
Ремонт и производство на части и възли за корабна
и друга плавателна техника, подводноинженерна дейност,
курсове за подводно рязане и заваряване;
Кораборемонт и авариен ремонт на корабно оборудване.
Съвременни технологии на ремонт и механична обработка
на шийки, ротационни и уплътнителни повърхности,
възстановяване на закалени и отчупени зъби на зъбни
колела до 8 м на място, без демонтаж.
Ремонт и специализирани технологии на заваряване;
Сонарни системи.
РИГЕЛ 55 ЕТ
 
Международен менинг - висококвалифицирани капитани и механици, помощник-капитани, обслужващ персонал и хотелски състав. Последен лиценз № 612/29.11.2006 г. с валидност до 29.11.2011 г.
Морски квалификационни курсове - разполага с учебен център и лиценз № 2144/27.11.2006 г. от Министерството на транспорта и ИА “Морска администрация”, за провеждане на морски квалификационни курсове в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците STCW 78/95;
Драгажна и водолазна дейност.
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ВАРНА

 
Квалификационна дейност: курсове за повишаване знанията и професионалната квалификация на ученици, студенти, специалисти със средно и висше образование, безработни; компютърно и езиково обучение, тематично-професионално обучение и по заявки на фирми;
Научно-техническа дейност: организира и координира научни, научно-практически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и обмяна на опит по актуални теми и проблеми на развитието на науката и техниката; научно-технически пътувания в страната и чужбина; разработване на регионални и международни програми и проекти;
Информационно-издателска дейност: интернет, електронна поща и други информационни източници; издава информационни бюлетини и тематични серии от списание “НТС”;
Експертно-консултанска дейност: консултации, експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане (извършва се от висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати).
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 
Специалности:
Корабостроене и морска техника – бакалавър със срок на обучение 4 г. + 1 г. за магистър, доктор - 3 г. след магистър. Възможно задочно обучение: магистър - 2 г. след бакалавър и доктор - 4 г. след магистър.
Корабни машини и механизми - магистър, със срок на обучение 5 г., в които се включват 3 месеца учебна плавателна практика, доктор - 3 г. за редовно обучение и 4 г. за задочно обучение след магистър
Провежда специализирано обучение за корабостроенето, кораборемонта, корабните машини и механизми и морските технологии;
Прилага съвременни форми на обучение при проектиране и строителство на кораби и морски съоръжения в съответствие с изискванията на класификационните организации и международните конвенции IMO, SOLAS, MARPOL
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 
Морски специалности:
Корабоводене – магистър със срок на обучение 5 години.
Експлоатация на флота и пристанищата – бакалавър със срок на обучение 4 + 1 г. за магистър.
Подготовка на специалисти – бакалаври и магистри за работа във водния транспорт; доктор – 3 г. редовно и 4 г. задочно обучение след магистър.
Повишаване квалификацията на инженерни кадри и технически лица във връзка постъпването им на работа в различни отрасли на морския бизнес като специалисти по експлоатацията на морския транспорт, мениджъри, оператори, експерти и инспектори по опазване на околната среда и чистотата на водите;
Провеждане на квалификационни курсове на различни категории морски лица в специален Морски квалификационен център, лицензиран от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
ЧЕРНОМОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ВОДОЛАЗНИ
СПУСКАНИЯ НА ПОТЪНАЛИ КОРАБИ
 
Водолазни курсове по системите CMAS и PADI;
Специални пакети за семейни спускания,
при особени изисквания, за VIP, начинаещи и опитни;
Специални спускания: потънали кораби,
пещерни спускания, нощни спускания,
спускане с лодка, дълбоководни спускания.
ШИПТЕХНИКС ЕООД
 
Дистрибутор на продукти на фирмите Raymarine,
Navionics, KANNAD, NASA, President Electronics,
AC Marine, INTERPHASE, Wesmar;
Доставка и сервиз на корабно и яхтено
радиосвързочно и навигационно оборудване.
Радари, ехолоти, EPIRB, SART, AIS,GPS, VHF,
STV Sat, Navtex, автопилоти, ветромери,
жирокомпаси, антени, морски карти,
професионална риботърсеща апаратура.
Обучаващи тренажори по навигация и механика.
ЯХТКЛУБ КАПИТАН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА
 
Подготовка на състезателите по ветроходство;
Организиране на спортни състезания по ветроходство;
Създаване, обучение и поддържане на свои ветроходни отбори,
които представят клуба в страната и чужбина;
Организиране на школи и курсове за тренировъчна
и спортносъстезателна дейност по ветроходство.

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.